Zoeken

MVO
ISO 26000

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor sociale aspecten, binnen ecologische randvoorwaarden. MVO-normeringen zijn begonnen bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opstelde, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten. Als vervolg daarop is de internationale ISO 26000 richtlijn gepresenteerd. Vanaf dat moment is de creatieve industrie gaan werken aan een branche specifieke vertaling van de ISO 26000 richtlijn, wat geresulteerd heeft in de MVO-norm die gecertificeerd kan worden.

Onze aanpak

Voor het Dienstencentrum is het belangrijk dat een MVO gecertificeerd bedrijf ook daadwerkelijk MVO denkt en doet. Het Dienstencentrum zal starten met workshops waarin de kernonderwerpen uit de richtlijn worden behandeld en waardoor MVO binnen het hele bedrijf wordt beleefd. MVO is een breed gedragen visie die vanuit de directie wordt ontwikkeld en waar medewerkers bij betrokken zijn.

Basisprincipes

Maatwerk

MVO kent zeven kernonderwerpen: behoorlijk bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen en maatschappelijke betrokkenheid. Het Dienstencentrum heeft een certificeerbaar systeem ontwikkeld, dat geïnspireerd is op de internationale erkende ISO 26000-richtlijn. De sectornorm is een concrete vertaling hiervan, die aansluit op de creatieve industrie. Daarbij is de norm als groeimodel ingericht.

Invoeren

Het aan elkaar koppelen van meerdere systemen (Kwaliteit, Arbo en Milieu) is vaak de eerst stap naar een MVO systeem. Hierbij worden de meeste dubbele handelingen voorkomen en kan het bedrijf verder groeien in de 4 fases van MVO.

Onderhouden

Het onderhouden van MVO is een continue proces. Veel bedrijven zijn al bezig met de ontwikkeling van hun MVO-beleid. Juist deze klanten zullen leveranciers, steeds vaker vragen krijgen over diverse MVO-aspecten, zoals het gevoerde milieu- en arbobeleid, mensenrechten en hun maatschappelijke rol.

Uitvoeren audit

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken, krijgt elk bedrijf het audit-informatiedocument. In dit document wordt de gehele norm toegelicht en krijgt het bedrijf inzicht over welke schriftelijke documenten zij dient te beschikken. De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd en bestaat altijd uit twee fasen: de pre-audit (vooronderzoek) en de certificatieaudit. 

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Op basis van het tweede bezoek wordt de rapportage opgesteld en wordt bepaald op welk niveau uw bedrijf MVO heeft ingevoerd. Het instapniveau is I en het hoogste niveau is IV.