Zoeken

Certificeringstrajecten

Het Dienstencentrum helpt u om het certificatieniveau te behalen op het managementsysteem van uw keuze. Na een intakegesprek maken wij het door onszelf ontwikkelde blauwdrukmateriaal voor uw bedrijf op maat en leveren dat aan. Soms kiezen bedrijven ervoor om dit materiaal op eigen kracht bedrijfsspecifiek te maken. Dat is qua externe kosten de meest voordelige optie maar kost vanzelfsprekend wel de meeste interne uren. Wij kunnen de medewerkers ook op afstand begeleiden of op locatie begeleiding bieden. De meest snelle en zekere oplossing is dat wij de inrichting van het systeem volledig uit handen nemen. U bent dan snel gecertificeerd!

Steeds meer klanten verwachten van hun leveranciers dat zij een duurzaamheidsbeleid voeren. Ook uw medewerkers stellen steeds vaker deze eisen. De beste manier om dit te bereiken is het invoeren van een milieumanagementsysteem.

Wie investeert in zijn medewerkers investeert in zijn bedrijf. Onze ondersteuning zal leiden tot betere  arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers en daarmee tot betere bedrijfsresultaten.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en is gericht op het continue verbeteren van de organisatie met als doel het verhogen van de klanttevredenheid, het reduceren van de faalkosten en het uitsluiten van bedrijfsrisico’s.

ISO-27001 is bedoeld voor de bescherming van digitale informatie tegen een breed scala bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en bedrijfsrisico’s te minimaliseren. Uw klanten zullen dit certificaat dan ook steeds vaker van u eisen.