Zoeken

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Aarzel niet om ons te bellen of een mail te sturen.

StafZekerheid

StafZekerheid is ons concept waarbij het advies voor een certificatietraject modulair wordt opgebouwd en dat gebaseerd is op het door ons ontwikkelde blauwdrukmateriaal. U behaalt daardoor snel het certificatie niveau en hebt bovendien lage certificatiekosten.

Afhankelijk van het thema, de aanwezige kennis binnen het bedrijf en de tijd die vrijgemaakt kan worden voor de implementatie van een certificatiethema wordt een project samengesteld. Voor iedere stap richting certificatie kan het bedrijf kiezen uit 4 ondersteuningsopties, te weten: 1. Zelfstandig werken; 1. Huiswerkbegeleiding op afstand; 3. Instructiebezoek op locatie; 4. Maatwerkbegeleiding (volledig uit handen nemen).

De adviseurs van het Dienstencentrum ontwikkelen alle blauwdrukdocumenten en maken jaarlijks deel uit van het externe auditprogramma en zijn daardoor nauw betrokken bij uw certificatie traject. Het Dienstencentrum is hiermee ook het verlengstuk van uw KAM-functionaris. Wanneer u een andere huisadviseur heeft, zullen wij nader kennis moeten maken en in schatten of uw eigen huisadviseur onderdeel kan gaan uitmaken maken van het Stafzekerheidsconcept.

Groepscertificering

Ja, groepscertificaten zijn volwaardige en door de branche erkende certificaten. Alle bedrijven die deel uitmaken van een groepscertificaat moeten net als ieder ander gecertificeerd bedrijf voldoen aan de internationale standaard (bijvoorbeeld ISO 9001:2015). 

De certificerende instantie certificeert en beoordeeld jaarlijks ieder certificatietraject. Ieder certificatietraject bestaat uit 2 delen, te weten: 1. De kantoor audit bij de groepsmanager. Het Dienstencentrum fungeert als groepsmanager en wordt door het certificatie instituut beoordeeld op de borging van het certificatieproces zoals de uitvoering van interne audits en de borging van alle openstaande tekortkomingen. 2. Er vinden meerdere steekproef audits plaats bij verschillende groepsleden. Op basis van de resultaten van de kantooraudit en de steekproeven bij groepsleden wordt door het certificatie instituut bepaald of wordt voldaan aan de certificatie eisen. Voor de beoordeling en het vaststellen van de steekproeven wordt gebruik gemaakt van ‘IAF Mandatory Document for the audit and certification of a Management System Operated by a MultiSite Organization’.

De frequentie van audits is afhankelijk van een aantal factoren. Er worden 2 categorieën onderscheiden: Groepsleden voor bedrijven onder de 25 FTE (uitgezonderd FSC, waarbij een maximum van 15 FTE geldt) en MKB-bedrijven met een omvang van 26 tot 100 FTE (met als uitzondering FSC, waarbij vanaf 15 FTE wordt geteld). Groepsleden krijgen een steekproef op basis van de wortel van het aantal groepsleden (conform IAF-standaarden), waarbij de frequentie dus afhangt van de aantal groepsleden. Nieuw toegetreden groepsleden worden het eerstvolgende jaar door het certificatie instituut bezocht. Beschikt een bedrijf over meerdere certificaten, dan is de kans groter dat er een steekproef plaatsvindt. MKB-bedrijven krijgen jaarlijks een bezoek van het certificatie instituut. Deze audits worden door de groepsmanager voorbereid met de externe auditor. De externe auditor richt zich bij het bedrijfsbezoek met name op de beoordeling van de praktijk.

Het blauwdrukmateriaal van het Dienstencentrum maakt deel uit van het Managementsysteem van het bedrijf en heeft zelf een vaste rol in het continueren van het groepscertificaat. Het Dienstencentrum staat als het ware ‘garant’ voor de kwaliteit van alle afgegeven groepscertificaten. Om de kwaliteit te waarborgen zijn er groepsregels opgesteld waarin is vastgelegd welke bevoegdheden het Dienstencentrum als groepsmanager heeft om er voor te zorgen dat alle groepsleden aan de norm voldoen. Dit kunnen wij niet garanderen wanneer een bedrijf zelf de interne audits uitvoert en het Dienstencentrum niet betrokken is bij de uitvoering van interne audits.

In januari worden de steekproeven door het certificatie instituut bepaald en medegedeeld aan de groepsmanager. De groepsmanager informeert vervolgens alle bedrijven die een steekproef gaan krijgen en het certificatie instituut neemt contact op om de steekproef in te plannen. Een steekproef is dus altijd aangekondigd.

Ja. De uitvoering van externe audits en in dit geval steekproef audits maken onderdeel uit van een certificatie traject. Ieder gecertificeerd bedrijf is dan ook verplicht medewerking te verlenen aan steekproef audits. Dit is vastgelegd in de groepsregels. Wanneer een bedrijf geen medewerking verleend aan de uitvoering van een steekproef kan het Dienstencentrum conform de groepsregels een bedrijf (tijdelijk) schorsen óf een Dienstencentrum adviseur wordt ingeschakeld om de audit voor te zitten en de externe steekproef audit te begeleiden.

FSC®

Ieder bedrijf dat eigenaar van een (deel) product is én dat product als FSC gecertificeerd wil verkopen moet FSC gecertificeerd zijn. Het gaat hierbij om het vermelden van de afkorting FSC®, de naam Forest Stewardship Council® en het gebruik van het FSC keurmerk op de verkoopfactuur. Dit geldt tevens voor dergelijke vermeldingen op de website, op nieuwsbrieven, etcetera. Voor meer informatie over FSC kunt u terecht op https://nl.fsc.org/nl-nl

Nee, het FSC logo mag alleen gebruikt worden door FSC gecertificeerde bedrijven. Er bestaan echter situaties waarin er een FSC logo op een product staat dat doorverkocht wordt. Het gaat hierbij om het FSC logo van de producent, waarbij het product traceerbaar is middels het FSC licentienummer in het FSC logo. In blanco enveloppen staat bijvoorbeeld vaak het FSC logo van de fabrikant, maar als drukkerij wordt de envelop bedrukt en doorverkocht. De eigen doos met enveloppen mag vervolgens niet voorzien zijn van FSC gegevens wanneer deze wordt doorverkocht. Bovendien geldt in een dergelijke situatie dat het product leidt naar de producent en niet naar de verkopende partij.  Onder andere intermediairs kiezen daarom ook vaak zelf voor een FSC certificaat om de eigen FSC gegevens te mogen vermelden. Zie voor meer informatie: https://nl.fsc.org/nl-nl/fsc-certificering/waarom-is-certificering-nodig

DirectSupport

Ja, het Dienstencentrum beschikt over een eigen juridische afdeling, helpt bij HRM zaken, geeft management advies en coaching, adviseert bij het formuleren van de strategie, verkoop- en marketingplannen en helpt met scans en tools uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.  Een verhelderend artikel hierover vindt u hier. Onze dienstverlening vindt u onder DirectSupport (www.directsupport.nu) 

Met direct support staat een team van specialisten direct voor je klaar om je te ondersteunen bij bijvoorbeeld personele problemen, juridische kwesties, beleidsmatige vragen, conflictbemiddeling, het opstellen van een bedrijfsreglement of het snel verbeteren van de bedrijfsprocessen. Na een grondige intake kennen wij jouw bedrijf, de medewerkers en de historie. We volgen de ontwikkelingen, houden de relatie warm en de kennis actueel. Als je ons belt “staan wij direct aan” en maken een start met het bieden van professionele ondersteuning en het oplossen van je probleem. Veilig, vertrouwd en discreet. Zonder wachttijd en tegen een gunstig tarief. 

Wij vragen een klein bedrag per medewerker per maand. Daarvoor krijgt als deelnemer aan DirectSupport:

  • Direct toegang tot een breed team ervaren specialisten dat goed op de hoogte is van uw onderneming, uw mensen en uw uitdagingen van dit moment.
  • Binnen 4 uur inhoudelijke ondersteuning bij uw probleem en voorrang bij de oplossing ervan.
  • Hoge korting op de geldende tarieven t.o.v. niet-deelnemers.
  • Extra korting als u lid bent van een branchevereniging.
  • Toegang tot het netwerk, de instrumenten en de professionele ondersteuning van een organisatie met ruim 25 jaar ervaring.