Zoeken

Duurzaam produceren

Duurzaamheid. Het begrip wordt in 1972 geïntroduceerd in het beleidsdocument “Grenzen aan de Groei” van de Club van Rome en is uitgegroeid tot een begrip dat overal ter wereld wordt gebruikt. Duurzaamheid gaat over het niet verder verstoren van bestaande ecosystemen en het op verantwoorde wijze omgaan met hulpbronnen voor de toekomstige generaties. Dat we nadenken over hoe wij leven en omgaan met onze aarde en daar ook naar handelen. Zo ook in de creatieve industrie.

De vertaalslag maken naar duurzaamheid binnen uw bedrijf is de specialiteit van het Dienstencentrum. Praktisch en hands-on.

Wij ondersteunen u bij

Duurzaam ondernemen is het vinden van een goede balans tussen ‘people, planet en profit’. Een certificaat is het tastbare bewijs dat u hier serieus in bent.

De nieuwe omgevingswet, in lijn met het klimaatakkoord, verplicht Nederlandse bedrijven energie te reduceren volgens de Erkende Maatregelen Lijst. 

Milieubelasting wordt uitgedrukt in CO₂. Met onze erkende instrumenten helpen wij u de CO₂-voetafdruk te berekenen van zowel uw bedrijf als uw producten. 

Wat kunt u verwachten?

Ons advies is concreet, praktisch toepasbaar, persoonlijk en op maat voor uw bedrijf. We inventariseren door middel van een gesprek uw behoeften en komen vervolgens met een uitgewerkt voorstel. Hierin staat precies aangegeven wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Staf Zekerheid

Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en voordelig te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Met StafZekerheid wordt het behalen van een certificaat bereikbaar. Wanneer u kiest voor optie 4 bent u daarvan zelfs verzekerd!

Een eerste korte gratis check kunt u doen door de gebruik te maken van onze gratis scans. Dan weet u waar u staat. Nadat u vaststelt waar de ruimte voor verbetering zit kunnen wij u begeleiden bij het realiseren van uw doelstelling; het realiseren van een vitaal krachtige organisatie waarin het zowel voor u als ondernemer als voor de werknemers plezierig werken is.