Zoeken

Informatieplicht Energiebesparing

Kleine bedrijven

Alle bedrijven zijn verplicht zich in te spannen om energie te besparen. Een bedrijf met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalent per kalenderjaar is verplicht energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze bedrijven moeten ook voldoen aan de informatieplicht.
De informatieplicht houdt in dat de onderneming,  rapporteert welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen. Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor de bedrijfstak geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. U moet elke vier jaar de overheid informeren, in 2023 moet dat vóór 1 december ingeleverd worden. Voor de rapportage van de informatieplicht is het e-Loket van RVO.nl beschikbaar.
 
Ingekomen bericht 21-11-2023:

Sommigen van u hebben gemerkt dat het aanbieden van de rapportage via het e-loket van RVO wegens technische storingen aan de RVO-site niet goed werkt. Omdat de overheid nog niet weet wanneer deze problemen zijn opgelost kunnen bedrijven hierdoor in problemen komen om de aanlevertermijn van 1 december 2023 te halen.

Om die reden is de aanlevertermijn voor de rapportage informatieplicht energiebesparing uitgesteld naar 1 januari 2024.

Wanneer u het Xml-bestand van de rapportage binnen de CO₂& Energie RI&E heeft gegenereerd kunt u het natuurlijk zo nu en dan proberen aan te bieden omdat de site af en toe ook wel werkt.

 
Zie hier de presentatie van de Webinars die de branchepartijen hebben gegeven over de Energiebesparingsplicht 2023. 
 
De Energiebesparingsmonitor, uit de CO₂ & Energie RI&E, kent een zogenaamde Informatieplicht module. Met behulp van deze module rapporteert u “met één druk op de knop” welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Via een upload naar het het e-Loket van RVO.nl kunt u dan aan de eisen van de overheid voldoen. 
 

Grote bedrijven

Voor grotere bedrijven, vanaf 250 fte of € 50 miljoen omzet, geldt dat zij verplicht zijn om elke 4 jaar door een extern bureau een Energie Audit te laten uitvoeren. De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energy Efficiency Directive. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. Een EED Audit kost een bedrijf duizenden euro’s. Door gebruik te maken van een Erkend Instrument komt deze verplichting te vervallen.

 

Erkend Instrument

Met trots kunnen we melden dat het Handboek CO₂ & Energie Transitie Creatieve Industrie dat het sectorbeleid rond de Energietransitie beschrijft, is goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee wordt de CO₂ & Energie RI&E toegevoegd aan de lijst van erkende keurmerken, die invulling geven aan bijvoorbeeld de Energie-audit EED. Dit is dan het enige dat je op het eLoket-formulier hoeft te vermelden. Ook hoef je geen Energie-auditverslag EED als bijlage meer in te dienen en bespaart een bedrijf al snel duizenden Euro’s.

Een overzicht van de licentietarieven vindt u hier.