Zoeken

Kwaliteitsmanagement

Een kwaliteitszorgsysteem brengt structuur aan in het continue blijven streven naar betere kwaliteit en naar een effectieve en efficiënte organisatie. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en is gericht op het continue verbeteren van de interne organisatie. Denk hierbij aan voorkomen van faalkosten, het vaststellen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het stellen en monitoren van doelen, het vaststellen van de (meest efficiënte) werkwijze. Alles met als doel het verhogen van de klanttevredenheid, het reduceren van de faalkosten en het uitsluiten van bedrijfsrisico’s. ISO 12647 gaat specifiek over procesbeheersing voor verpakkingsproducenten en grafimediabedrijven.

Wij ondersteunen u bij

ISO 9001

Een ISO 9001 certificaat is het tastbare bewijs dat uw bedrijf voldoet aan hoge eisen omtrent de organisatie en  zichzelf daarin continu verbetert.

Inkopers van drukwerk stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, voorspelbaarheid en aan doorlooptijd. Het implementeren van ISO 12647 biedt hiervoor een goede garantie.

Wat kunt u verwachten?

Ons advies is concreet, praktisch toepasbaar, persoonlijk en op maat voor uw bedrijf. We inventariseren door middel van een gesprek uw behoeften en komen vervolgens met een uitgewerkt voorstel. Hierin staat precies aangegeven wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Staf Zekerheid

Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en voordelig te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Met StafZekerheid wordt het behalen van een certificaat bereikbaar. Wanneer u kiest voor optie 4 bent u daarvan zelfs verzekerd!

Een eerste korte gratis check kunt u doen door de gebruik te maken van onze gratis scans. Dan weet u waar u staat. Nadat u vaststelt waar de ruimte voor verbetering zit kunnen wij u begeleiden bij het realiseren van uw doelstelling; het realiseren van een vitaal krachtige organisatie waarin het zowel voor u als ondernemer als voor de werknemers plezierig werken is.