Zoeken

ISO 50001
Energiemanagement

ISO 50001 is de internationaal erkende norm voor energiemanagement, die zich richt op het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik en het terugdringen daarvan. Het is een instrument om bedrijven te ondersteunen bij het beheer en het terugbrengen van het energieverbruik. 

Met de erkende Energiebesparingsmonitor maakt u een goede eerste stap op weg naar een gecertificeerd ISO 50001 systeem. U brengt in beeld waar uw besparingsmogelijkheden liggen. Met behulp van deze web-based applicatie kunnen bedrijven een volledige energie-analyse uitvoeren. De CO₂-voetafdrukmonitor maakt, evenals de Energiebesparingsmonitor, deel uit van de CO₂ & Energie RI&E. 

Deze beide analysesystemen maken onderdeel uit van het totale RI&E-instrumentarium, waarmee bedrijven invulling kunnen geven aan hun CO₂& Energie Reductiebeleid.

Onze aanpak

Door een energiezorgsysteem te implementeren houdt u systematisch inzicht in uw energieverbruik en beheerst u het gedrag van uw medewerkers ten aanzien van dit belangrijke onderwerp. Kostenbesparing, efficiency en het terugbrengen van uitstoot van broeikasgassen gaan hier hand-in-hand. Wij beschikken over ervaren bedrijfstakspecialisten, die u gericht willen helpen bij het opzetten en invoeren van uw energiemanagementsysteem.

Basisprincipes

Maatwerk

Speciaal voor de creatieve sector is een tailor made energiemanagementsysteem ISO 50001 systeem ontwikkeld, waarmee u snel en praktisch uw bedrijfseigen systeem kunt opzetten. Bedrijven die al over een ander ISO systeem beschikken, kunnen de energiemodule heel eenvoudig aan hun bestaande ISO systeem klikken, waardoor hun veel extra werk bespaart blijft.

Invoeren

Bij het implementeren van ISO 50001 zal uw adviseur u begeleiden bij het opzetten van uw energiemanagementsysteem ISO 50001. Uw bent verzekerd van een energiemanagement-systeem dat voldoet aan de norm eisen en tegelijkertijd specifiek is gericht op uw bedrijf. Beschikt u al over een ander ISO systeem Dan wordt de ISO 50001 daarmee geintegreerd.

Onderhouden

Na het opzetten van uw ISO 50001 systeem is het belangrijk dat deze actueel blijft. Laat daarom periodiek uw systeem beoordelen en bijwerken door een van onze CO₂- en energieadviseurs. Hierdoor beschikt u altijd over actuele managementinformatie.

Uitvoeren audit

Het periodiek uitvoeren van interne controles (interne audits) is een wezenlijk onderdeel van het Energiemanagementsysteem. Op die manier wordt het functioneren van uw systeem gemeten en worden tijdig verbeteracties vastgesteld. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Wij kunnen u begeleiden bij de externe audit en daarmee bij het behalen van het ISO 50001 certificaat.