Zoeken

Energiebesparingsmonitor

Met de erkende Energiebesparingsmonitor brengt u in beeld waar uw besparingsmogelijkheden liggen. Met behulp van deze webapplicatie kunnen bedrijven een volledige energieanalyse uitvoeren. De CO₂-voetafdrukmonitor maakt, evenals de Energiebesparingsmonitor, deel uit van de CO₂ & Energie RI&E. 

De CO₂& Energie RI&E is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat betekent dat dit instrument op de lijst van Erkende Instrumenten is te vinden op de site van de RVO.  Voor grotere bedrijven, vanaf 250 fte’s of € 50 miljoen omzet, geldt dat zij verplicht zijn om elke 4 jaar door een extern bureau een Energie Audit te laten uitvoeren. Een EED Audit kost een bedrijf duizenden euro’s. Door gebruik te maken van een Erkend Instrument komt deze verplichting te vervallen.

Deze beide analysesystemen maken onderdeel uit van het totale RI&E-instrumentarium, waarmee bedrijven invulling kunnen geven aan hun CO₂& Energie Reductiebeleid.

Onze aanpak

De CO₂& Energie RI&E is een web-based applicatie die past bij RI&E’s uit andere domeinen. Wanneer alle maatregelen zijn doorlopen en per maatregel is vastgelegd wat de status is kan “met één druk op de knop” een rapportage worden gegenereerd waarin alle genomen en nog te nemen acties staan geregistreerd. Deze rapportage is geschikt om via het e-loket van RVO aan te bieden aan de overheid. Alle bedrijven die rapportage-plichtig zijn, en dat ben je al vanaf 5 medewerkers, kunnen met dit erkende instrument dus eenvoudig voldoen aan hun rapportageplicht.

Basisprincipes

Maatwerk

Om op een praktische wijze aan de slag te gaan met het inventariseren van alle mogelijke energiebesparingsopties kunnen de huisadviseurs van het Dienstencentrum u hierbij als volgt helpen:

Invoeren

De CO₂ & Energie RI&E is een zeer professionele, maar gebruiksvriendelijke webapplicatie. De RI&E biedt niet alleen een volledige (EML) lijst met potentiele energiebesparingsopties, maar bevat tevens een CO₂-voetafdrukmonitor van hoog niveau, omdat de rekenmethodiek gebaseerd is op internationaal erkende en geaccrediteerde methodieken. Na het doorlopen van diverse invoerschermen, zal het programma een volledige energieanalyse van je bedrijf presenteren.

Onderhouden

Na het opzetten van de CO₂ & Energie RI&E is het belangrijk dat deze actueel blijft. Het onderhouden van de RI&E is hierbij een voorwaarde. Laat daarom periodiek uw RI&E beoordelen en bijwerken door een van onze CO₂- en energieadviseurs. Hierdoor beschikt u altijd over actuele managementinformatie.

Uitvoeren audit

Het periodiek uitvoeren van interne controles (interne audits) is een wezenlijk onderdeel van de Energiebesparingsmonitor. Op die manier wordt het functioneren van uw systeem gemeten en worden tijdig verbeteracties vastgesteld. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Wij kunnen u begeleiden bij de externe audit en daarmee bij het behalen van een CO₂- en Energie certificaat.