Zoeken

CO₂-voetafdrukmonitor

Met de erkende CO₂-voetafdrukmonitor brengt u in beeld wat uw CO₂ voetafdruk is en waar uw besparingsmogelijkheden liggen. Door uw CO₂ voetafdruk meetbaar te maken kunt u aantonen wat de milieu-impact van het bedrijf is. De CO₂-voetafdrukmonitor maakt, evenals de Energiebesparingsmonitor, deel uit van de CO₂ & Energie RI&E

De CO₂& Energie RI&E is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat betekent dat dit instrument op de lijst van Erkende Instrumenten is te vinden op de site van de RVO.   Met behulp van deze webapplicatie kunnen bedrijven een volledige energieanalyse uitvoeren en hun CO₂-voetafdruk op bedrijfsniveau vaststellen. Deze beide analysesystemen maken onderdeel uit van het totale RI&E-instrumentarium, waarmee bedrijven invulling kunnen geven aan hun CO₂& Energie Reductiebeleid.

Onze aanpak

De CO₂& Energie RI&E is een web-based applicatie die past bij RI&E’s uit andere domeinen. Er is een zeer gedegen ARBO Risico Inventarisatie & Evaluatie en er is een Milieu RI&E. Lees hier meer daarover.

Een belangrijk voordeel voor gebruikers is dat de inrichting van het eigen bedrijf in het systeem slechts eenmaal hoeft te gebeuren. Een bedrijf dat licenties heeft voor meerdere RI&E’s zal binnen de webapplicatie moeiteloos kunnen switchen van het ene naar het andere domein.

Basisprincipes

Maatwerk

Om op een praktische wijze aan de slag te gaan met het inventariseren van alle mogelijke CO₂- en energiebesparingsopties kunnen de huisadviseurs van het Dienstencentrum u hierbij als volgt helpen:

Invoeren

De CO₂ & Energie RI&E is een zeer professionele, maar gebruiksvriendelijke webapplicatie. De RI&E biedt niet alleen een volledige (EML) lijst met potentiele energiebesparingsopties, maar bevat tevens een CO₂-voetafdrukmonitor van hoog niveau, omdat de rekenmethodiek gebaseerd is op internationaal erkende en geaccrediteerde methodieken. Na het doorlopen van diverse invoerschermen, zal het programma een gevalideerde CO₂-voetafdruk van je bedrijf uitrekenen.

Onderhouden

Na het opzetten van de CO2 & Energie RI&E is het belangrijk dat deze actueel blijft. Het onderhouden van de RI&E is hierbij een voorwaarde. Laat daarom periodiek uw RI&E beoordelen en bijwerken door een van onze CO2- en energieadviseurs. Hierdoor beschikt u altijd over actuele managementinformatie.

Uitvoeren audit

Het periodiek uitvoeren van interne controles (interne audits) is een wezenlijk onderdeel van een CO₂-voetafdrukmonitor. Op die manier wordt het functioneren van uw systeem gemeten en worden tijdig verbeteracties vastgesteld. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Wij kunnen u begeleiden bij de externe audit en daarmee bij het behalen van een CO₂- en Energie certificaat.