Zoeken

Register van
bedrijven met een groepscertificaat

Hieronder vindt u het register van gecertificeerde bedrijven met een lopend groepscertificaat zoals die zijn geregistreerd bij de Stichting Certificatie Creatieve Industrie. Per certificaat vindt u een lijst met de bedrijven die, als bekroning op de invoering van het managementsysteem, het Dienstencentrum Groepscertificaat hebben behaald. De lijsten met gecertificeerde bedrijven zijn bijgewerkt tot en met de laatste certificaatuitreiking. Dit register wordt na iedere certificaatuitreiking aangepast. 
 

Thema certificaat