Zoeken

Wijzigingen wettelijke Arbo RI&E toetsing

Strengere eisen voor het toetsen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Al enige tijd gelden er strengere eisen voor het toetsen van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) die gevolgen kunnen hebben voor bedrijven.

Toetsing

De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven een (actuele) RI&E met bijhorend Plan van aanpak hebben. Je riskeert een hoge boete bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichting.

Om de kwaliteit van de RI&E te borgen is het wettelijk verplicht om de RI&E inclusief
het plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde Arbo-kerndeskundige of gecertificeerde Arbodienst.

Picture of Peter Tegel

Peter Tegel

Auteur

Wat is een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een verplicht document voor bedrijven om de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden te identificeren en te beoordelen. Het doel is om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en tegelijkertijd aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Waarom is een RI&E belangrijk voor jouw bedrijf?

Het uitvoeren van een RI&E helpt bedrijven niet alleen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook om arbeidsomstandigheden te verbeteren, milieubelasting te verminderen en besparingen te realiseren. Het gebruik van digitale RI&E-tools is een slimme investering voor bedrijven. Het biedt niet alleen naleving van wettelijke verplichtingen, maar ook een gestructureerde manier om risico’s te beheersen en bedrijfsprocessen te verbeteren. Het draagt bij aan duurzaam ondernemen en kan kostenbesparend werken op de lange termijn.

Soms geen toetsing nodig

De RI&E hoeft niet getoetst te worden wanneer een bedrijf maximaal 25 medewerkers in dienst heeft én er gebruikt gemaakt is van een erkende branche RI&E zoals de Arbo RI&E Grafimedia. Het gaat hierbij om het aantal medewerkers, niet om het aantal fte’s. Voor alle andere bedrijven is toetsing wel verplicht.

Nieuwe eisen voor RI&E toetsing

Al sinds 1 juli 2022 geldt een vernieuwd certificatieschema voor Arbo-kerndeskundigen die toetsen of alle vereiste onderdelen in de RI&E voorkomen en of deze onderdelen ook inhoudelijk aan alle eisen voldoen. Deze mogen dat alleen doen voor de risico’s waarvoor zij gecertificeerd zijn:

– Arbeids- en Organisatiedeskundige (beoordeelt o.a. psychosociale arbeidsbelasting),

– Hogere Veiligheidskundige (beoordeelt o.a. machineveiligheid en geluid).

– Arbeidshygiënist (beoordeelt o.a. fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen).

In de praktijk betekent dit dat er, ook voor bedrijven in de Grafimedia sector, meer dan één Arbo-kerndeskundige moet worden ingezet. De toetsingskosten zullen dus hoger worden. Een zorgpunt is dat tot op heden er zeer weinig nieuw gecertificeerde Arbo-kerndeskundigen zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat er voor de toetsing van RI&E’s lange wachtlijsten gaan ontstaan. Wacht dus niet te lang met het aanvragen van de toetsing.

Meer weten?

Bel mij voor meer informatie

Vul je gegevens in en wij bellen je zo snel mogelijk!