Zoeken

PEFC

PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes en gaat over een verantwoord bosbeheer. Verantwoord bosbeheer is van groot belang voor de hele samenleving. Uw klanten en de eindgebruikers willen steeds vaker de garantie dat producten die zij kopen daadwerkelijk vervaardigd zijn van hout uit een verantwoord beheerd bos. Het PEFC-keurmerk geeft die zekerheid. Van de circa 10% van de bossen die wereldwijd zijn gecertificeerd is 2/3e PEFC en 1/3e FSC®. Het doel van PEFC is het traceerbaar maken van papier en hout uit verantwoord beheerde bossen. Een order kan geproduceerd worden met dit verantwoord geproduceerde hout of papier. Daarbij kan de klant op het product het PEFC-logo laten plaatsten. Dit als bewijs dat het product van u of uw klant op een zorgvuldige en verantwoorde wijze is geproduceerd. 

Onze aanpak

De adviseurs van het Dienstencentrum kunnen u helpen bij het opzetten en onderhouden van een PEFC-systeem. Zij zorgen dat blauwdruk materiaal voor uw bedrijf op maat wordt ingevuld en maken uw bedrijf klaar voor certificering.

Basisprincipes

Maatwerk

Alleen PEFC- gecertificeerde bedrijven mogen PEFC- producten verkopen. Deze producten zijn te herkennen aan het PEFC-label. PEFC-certificering heeft daarom betrekking op zowel bosbeheerders als bedrijven in de handelsketen. Een gecertificeerd bedrijf ontvangt twee unieke nummers: het certificaatnummer en een licentiecode voor het gebruik van het keurmerk.

Aan de hand van deze codes kunnen de gecertificeerde producten door de gehele keten gevolgd worden. In de internationale database zijn alle PEFC-gecertificeerde bedrijven aan de hand van één van beide nummers terug te vinden.

Invoeren

Uw adviseur begeleidt u bij het opzetten van uw PEFC-certificering. Vaak is er in de praktijk onvoldoende tijd en capaciteit in huis om deze standaarden te bekijken en toe te passen. Het Dienstencentrum kan u daarbij ondersteunen.

Onderhouden

Na het opzetten van het systeem is het belangrijk dat u uw systeem continue actueel houdt. Uw huisadviseur kan zonder problemen de rol van externe coördinator op zich nemen en zal u helpen met het onderhouden van uw PEFC-keurmerk.

Uitvoeren audit

Wij adviseren hoe u aan het PEFC- keurmerk kunt voldoen. Dit vindt plaats middels een zogenaamde tweede partij audit (second party audit). Wij geven begeleiding in het opzetten van het PEFC- keurmerk in uw organisatie. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling.  Wij kunnen u ook begeleiden naar individuele certificering of toetreding tot de Groep PEFC van het Dienstencentrum.