Zoeken

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Steeds meer klanten verwachten van hun leveranciers dat zij een duurzaamheidsbeleid voeren. De beste manier om dit te bereiken is het invoeren van een milieumanagementsysteem. ISO 14001 wordt door directies als beste middel gezien om het productieproces duurzaam te laten verlopen. Dat levert niet alleen milieuwinst op, maar ook de waardering van uw klanten, uw medewerkers en de handhavers van de overheid. Daarnaast maakt een bedrijf met een ISO 14001 certificaat aantoonbaar dat zij streeft naar het voorkomen van milieuschades en in staat is om haar milieuprestaties continue te verbeteren.

Onze aanpak

Een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 maakt het voor ondernemers mogelijk om op een gestructureerde en voorspelbare manier om te gaan met duurzaamheid. Deze aanpak zal leiden tot kostenbeheersing door het efficiënter omgaan met grond- en hulpstoffen. Daarnaast wordt de afvalstroom tot een minimum teruggebracht (kostenbesparend) en worden bedrijfsafvalstoffen veel meer gezien als nieuwe grondstoffen.

Basisprincipes

Maatwerk

Om op een praktische wijze aan deze basiseisen te voldoen, heeft het Dienstencentrum een maatwerk ISO 14001-systeem ontwikkeld. De huisadviseurs van het Dienstencentrum kunnen u hierbij als volgt helpen:

Invoeren

Uw adviseur begeleidt u bij het opzetten van uw milieumanagementsysteem ISO 14001. U bent verzekerd van een milieumanagement-systeem dat voldoet aan de normeisen en dat tegelijkertijd specifiek is gericht op uw bedrijf. Via de slimme inzet van blauwdrukmaterialen, in combinatie met uw eigen bedrijfsinformatie, beschikt u in no time over een certificeerbaar ISO 14001-systeem.

Onderhouden

Na het opzetten van het milieumanagement-systeem is het belangrijk dat u uw systeem continue actueel houdt. Uw huisadviseur kan zonder problemen de rol van externe milieucoördinator op zich nemen en zal u helpen met het onderhoud van uw systeem. U hoeft dan alleen nog maar periodiek de kwaliteit van uw systeem te controleren.

Uitvoeren audit

Het periodiek uitvoeren van interne controles (interne audits) is een wezenlijk onderdeel van een ISO-systeem. Op die manier wordt het functioneren van uw milieumanagementsysteem gemeten en worden tijdig verbeteracties vastgesteld. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Wij kunnen u begeleiden bij de externe audit en daarmee bij het behalen van een ISO 14001-certificaat.