Zoeken

ISO 45001

 ISO 45001 Gezond & Veilig Werken is een managementsysteem dat helpt om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Onze aanpak

Wij kunnen door onze branchekennis in een relatief korte tijd een zeer gedegen inventarisatie uitvoeren. De hulpmiddelen op het gebied van Gezond & Veilig Werken zijn volgens eenzelfde HLS structuur ontwikkeld als andere ISO normen. Dit heeft als grote voordeel dat een integrale aanpak eenvoudig kan worden gerealiseerd. 

Basisprincipes

Maatwerk

Het invoeren van een ISO 45001 Gezond & Veilig Werken systeem is maatwerk. Na invulling van het inventarisatieformulier wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan uw bedrijf. Uw huisadviseur bespreekt de relevante Arbozorgaspecten en beoordeelt de uitgangssituatie. 

Invoeren

Uw adviseur begeleidt u bij het opzetten van uw Gezond & Veilig Werken-systeem. Tijdens de ISO 45001-begeleiding worden alle onderdelen behandeld die met het technisch operationele aspect van Gezond en Veilig Werken te maken hebben zodat u voldoet aan de normeisen. Het is tegelijkertijd specifiek gericht op uw bedrijf. 

Onderhouden

Na het opzetten van het G&VW-systeem is het belangrijk dat u uw systeem actueel houdt. Uw huisadviseur kan zonder problemen helpen met het onderhoud van uw systeem. U kunt als deelnemend bedrijf extra hulp per dagdeel inroepen met betrekking tot invoering van verbeteracties van het ISO 45001-systeem.

Uitvoeren audit

Het periodiek uitvoeren van interne controles (interne audits) is een wezenlijk onderdeel van een ISO-systeem. U krijgt van de adviseur terug gekoppeld welke zaken (nog) niet goed geregeld zijn, maar ook bespreekt hij tips en adviezen waarmee u zelf uw Arbozorg kunt verbeteren. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Een G&VW-certificaat helpt organisaties om aan haar werknemers, vakbonden, overheden, klanten en andere belanghebbenden te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan risico’s voor veilig en gezond werken.