Zoeken

ISO 12647

Klanten stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit, voorspelbaarheid en aan doorlooptijd van hun verpakkingsdrukwerk. Het hanteren van ISO 12647 biedt hiervoor een uitstekende garantie. In de ISO 12647 norm zijn op Europees niveau afspraken gemaakt om onder andere de kwaliteit van het kleurenspectrum te waarborgen, optimalisatie te realiseren en om Europese samenwerking binnen grafimedia-bedrijven te vergemakkelijken. Anders gezegd: het leveren van eenzelfde kwaliteit drukwerk, die geproduceerd kan zijn door verschillende drukkerijen. ISO 12647-2 is de normering voor de offset drukkerijen. Met een ISO 12647 certificaat weten uw opdrachtgevers dat zij hun verpakkingsdrukwerk met vertrouwen bij u kunnen onderbrengen. 

Onze aanpak

Een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 maakt het voor ondernemers mogelijk om op een gestructureerde en voorspelbare manier om te gaan met duurzaamheid. Deze aanpak zal leiden tot kostenbeheersing door het efficiënter omgaan met grond- en hulpstoffen. Daarnaast wordt de afvalstroom tot een minimum teruggebracht (kostenbesparend) en worden bedrijfsafvalstoffen veel meer gezien als nieuwe grondstoffen.

Basisprincipes

Maatwerk

Om op een praktische wijze aan deze basiseisen te voldoen, heeft het Dienstencentrum een maatwerk ISO 12647-systeem ontwikkeld. Er zal door middel van een intake gesprek een plan van aanpak worden opgesteld om de weg naar certificering te realiseren. 

Invoeren

Het Dienstencentrum biedt u de mogelijkheid om te worden gecertificeerd voor ISO 12647. De doorlooptijd van een certificatietraject ligt ongeveer op 3 maanden. Maar aangezien er vaak ook nog een invoeringstraject aan vooraf gaat ligt de gehele invoering en certificering van een ISO 12647-traject tussen de 6 en 12 maanden. Het spreekt voor zich dat de doorlooptijd sterk afhankelijk is van de huidige organisatiegraad van uw bedrijf.

Onderhouden

Na het opzetten van het ISO 12647-systeem is het belangrijk dat u uw systeem continue actueel houdt. Uw huisadviseur kan zonder problemen de rol van externe coördinator op zich nemen en zal u helpen met het onderhoud van uw systeem. 

Uitvoeren audit

Nadat u een positieve interne audit hebt gehad zijn er de volgende voordelen:
Verbeterde optimalisatie tussen u en uw toeleveranciers, waarborgen van een optimale productiekwaliteit, vergroten van de voorspelbaarheid van de kwaliteit, uitbesteden binnen Europa wordt vergemakkelijkt door gelijkwaardige kwaliteit, efficiënter proces waardoor er kostenbesparingen ontstaan.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Wij kunnen u begeleiden bij de externe audit en daarmee bij het behalen van een ISO 12647-certificaat.