Zoeken

Arbo RI&E

Alle bedrijven die medewerkers in dienst hebben zijn wettelijk verplicht een onderzoek uit te voeren naar de knelpunten die er op het gebied van arbeidsomstandigheden in het bedrijf aanwezig zijn. Bedrijven die dit niet op orde hebben riskeren boetes of zelfs bedrijfssluiting door de Arbeidsinspectie na een steekproef controle of bedrijfsongeval. De RI&E Grafimedia stelt bedrijven uit de Creatieve Industrie in staat op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in de arborisico’s en deze aan de hand van een actieplan planmatig weg te werken. Zo kunt u uw arbozorg verder gestalte geven. 

Onze aanpak

Wij kunnen door onze kennis en ervaring in een relatief korte tijd een zeer gedegen inventarisatie uitvoeren. Dit heeft als grote voordeel dat een integrale aanpak  eenvoudig kan worden gerealiseerd. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de Web-RI&E Grafimedia.  

Basisprincipes

Maatwerk

Om op een praktische wijze aan deze basiseisen te voldoen, heeft het Dienstencentrum een maatwerk Arbo RI&E-systeem ontwikkeld. De huisadviseurs van het Dienstencentrum kunnen u hierbij als volgt helpen:

Invoeren

Uw adviseur begeleidt u bij het opzetten van uw Arbo RI&E. U bent verzekerd van een Arbo-systeem dat voldoet aan de normeisen en dat tegelijkertijd specifiek is gericht op uw bedrijf. Via de slimme inzet van blauwdrukmaterialen, in combinatie met uw eigen bedrijfsinformatie, beschikt u in no time over een actuele Arbo RI&E.

Onderhouden

Na het opzetten van het Arbo RI&E-systeem is het belangrijk dat u uw systeem continue actueel houdt. Uw huisadviseur kan zonder problemen de rol van externe Arbo-coördinator op zich nemen en zal u helpen met het onderhoud van uw systeem. U hoeft dan alleen nog maar periodiek de kwaliteit van uw systeem te controleren.

Uitvoeren audit

Het periodiek uitvoeren van interne controles (interne audits) is een wezenlijk onderdeel van een Arbo-systeem. Op die manier wordt het functioneren van uw Arbo RI&E gemeten en worden tijdig verbeteracties vastgesteld. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.

Certificeren

Het certificaat behaalt u na een positieve externe audit die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling. Wij kunnen u begeleiden bij de externe audit en daarmee bij het behalen van een gecertificeerde Arbo RI&E.