Zoeken

VOB Hardenberg

Groot in grafische oplossingen

VOB Hardenberg is een offsetdrukkerij gespecialiseerd in grootformaat drukwerk. GROOT in grafische oplossingen betekent ook: producent van hoogstaand kwaliteitsdrukwerk. Bij VOB Hardenberg draaien vier grootformaat persen 24 uur per dag. Daarmee vervaardigd VOB alle denkbare grafische producten van kleine tot zeer grote oplages. Desgewenst compleet afgewerkt met vernis of een beschermende dispersie- of met UV-lak.

Picture of Remco Glashouwer

Remco Glashouwer

Auteur

Wat was de uitdaging?

Om een stevigere marktpositie te creëren is het voor VOB van belang om efficiënter te werken, te concentreren op de kracht van het bedrijf -drukken op grootformaat offsetpersen- en onderdeel te worden van de productieketen van de klant. Hiervoor heeft het bedrijf een belangrijke stip op de horizon gezet, waar verschillende veranderingen en investeringen aan ten grondslag liggen, maar waarbij het bedrijf ook actief blijf inspelen op de ontwikkelingen van de markt die onder druk staat en waar snel beslissingen genomen moeten worden die een positieve bijdrage levert aan de toekomstbestendigheid. Het Dienstencentrum is gevraagd om het bedrijf te ondersteunen op verschillende certificatiethema’s zodat de medewerkers snel en efficiënt te taken voor het continueren van een certificatiethema kunnen uitvoeren.

Wat was de aanpak?

Medewerkers van VOB hebben de handen vol aan primaire taken en beperkt tijd aan ondersteunende taken zoals het onderhouden van managementsystemen. Het Dienstencentrum en medewerkers van VOB werken voornamelijk samen, waarbij iedereen in zijn kracht wordt gezet. In de afgelopen jaren hebben het Dienstencentrum en VOB samengewerkt aan het implementeren van verschillende certificatie thema’s zoals ISO 9001, ISO 14001, Arbo RI&E, FSC, Voedselveiligheid en CO2 voetafdrukberekeningen. FSC is daarbij als eerste overgenomen om het beheer door een Dienstencentrum adviseur over te nemen, met een nauwe samenwerking met verschillende medewerkers en automatisering van FSC orders in MultiPress. Al snel na FSC zijn we gestart met ISO 9001 en ISO 14001 in de Harmonized Structure (voorheen High Level Structure). Wederom in nauwe samenwerking tussen een adviesteam van het Dienstencentrum en het Management Team van VOB zijn de 2 managementsystemen ISO 9001 en ISO 14001 geïmplementeerd. Inmiddels zijn alle certificatiesystemen in de cloud beschikbaar zodat wij ook op afstand mee kunnen kijken, aanpassingen kunnen verwerken en audits voor kunnen bereiden.

Wat zijn de resultaten?

VOB beheerst het ISO-systeem in de praktijk, analyses en prestaties worden gemeten, procedures en werkinstructies zijn beschikbaar en er wordt continue gewerkt aan verbeterprojecten. Al met al allemaal relevante onderwerpen voor VOB én voor de gecertificeerde managementsystemen. Daar waar VOB continue bezig is met de interne organisatie, leverbetrouwbaarheid, klanttevredenheid, etcetera zorgt het Dienstencentrum er voor dat de administratieve kant van de managementsystemen ook actueel worden onderhouden. Naast de administratieve taken hebben de adviseurs van het Dienstencentrum ook een scherpe en onafhankelijk blik op de beoordeling in de praktijk. Door ervaring binnen (productie)bedrijven in de creatieve industrie is een adviseur scherp in het herkennen van onnodige afwijkingen, orde en netheid en wettelijke kaders. Deze terugkoppeling middels foto’s is voor VOB belangrijk om intern medewerkers te wijzen op het correct uitvoeren van de taken.

Bert Schipper:

Het behalen van diverse certificaten is een belangrijk uitgangspunt voor de groei van VOB, zowel in de beheersing van de interne organisatie als de overtuiging voor nieuwe potentiële klanten dat bepaalde onderwerpen binnen VOB goed geregeld zijn. Het behalen en onderhouden van diverse certificatie thema’s kost VOB veel tijd en door de ondersteuning van een team van adviseurs van het Dienstencentrum, loopt dit efficiënt en zijn medewerkers goed in staat om de verantwoordelijkheid te nemen en hun bijdrage te leveren.

Thijs Oude Steenhof

Het Dienstencentrum kan ondersteuning bieden aan bedrijven die een ‘vliegende’ start willen maken met de implementatie van een structuur welke voldoet aan nationale en internationele normen om gecertificeerd te kunnen worden.

Daarnaast kan het Dienstencentrum functioneren als flexibele stafcapaciteit en inspringen op momenten dat een bedrijf over beperkte interne capaciteit beschikt om operationele taken uit te voeren voor het onderhouden van gecertificeerde systemen of nieuwe medewerkers met Kwaliteit-, Arbo-, of Milieu taken inwerken en opleiden. Het op- en afschalen van de flexibele capaciteit op basis van de behoefte binnen een bedrijf zorgt voor de maatwerkoplossing van een KAM-coördinator.

Meer weten?

Neem contact met mij op!

Vul je gegevens in en wij maken snel een afspraak.