Zoeken

Informatiebeveiliging
AVG, Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Scan AVG

Er moet door bedrijven zorgvuldig met de informatie van klanten worden omgegaan. Adressenbestanden, marketingcampagnes, jaarverslagen, vertrouwelijke informatie, intellectueel eigendom. Vanuit de Europese wetgeving worden er steeds strengere eisen gesteld om de handhaving van privacy te waarborgen. Als uw organisatie onzorgvuldig is geweest kunt u stevig op de vingers worden getikt met hoge boetes als gevolg, De scan en zelfverklaring voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een digitale scan, zodat u kunt voldoen aan de AVG. U kunt uzelf veel uitzoekwerk besparen door deze scan te gebruiken. Door middel van deze scan stelt u gelijk een eerste zelfverklaring en – wettelijk verplicht – register van gegevens verwerkingsactiviteiten op. Daarmee zet u een belangrijke stap om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Risico Inventarisatie

U wilt weten of uw organisatie goed omgaat met informatiebeveiliging? Met de Data Security RI&E van het Dienstencentrum brengt u snel en op een praktische, bij u bekende wijze,  alle risico’s van uw digitale werkvloer in kaart en krijgt u een betrouwbaar beeld over de situatie met betrekking tot uw informatiebeveiliging. Hierbij worden de meest belangrijke aandachtsgebieden van uw informatiebeveiliging onder de loep genomen. Pas als u weet wat de risico’s zijn kunt u de juiste maatregelen nemen. 

 

Risico Evaluatie

Na de evaluatie van uw informatiebeveiliging maken we een plan van aanpak met verbeterpunten om het risico op problemen met de informatie beveiliging te verlagen. Wij geven u inzicht wat nu goed gaat en waar uw organisatie structurele verbeterpunten heeft. U kunt er zelfs voor kiezen deze inventarisatie en evaluatie te laten certificeren.