Werk voor uw klant met foto kwijt? Datalek melden!

Stelt u zich het volgende voor: u drukt visitekaartjes met foto voor een aantal medewerkers van uw klant. Uw klant heeft u geen toestemming gegeven om deze aan anderen te laten zien. Een bezoeker in uw pand (bijvoorbeeld een andere klant of een monteur) ziet deze kaartjes.

Gevolg: er is een datalek. U moet bij elk datalek overwegen of er schade op kan treden – alleen in dit geval is een foto een bijzonder persoonsgegeven. En dan moet u altijd melden.

Natuurlijk gaat dit niet alleen voor visitekaartjes op: als u foto’s (van mensen) in andere producten toepast, zonder toestemming deze te verspreiden, en herleidbaar tot een uniek persoon, dan is er sprake van een datalek.

Nog een toepassing: u hangt foto’s van uw eigen personeel op in het pand (welkom nieuwe medewerker / dit zijn onze BHV’ers / enzovoorts) of stopt ze in een papieren of digitaal smoelenboek? Zorg er in dat geval dan voor dat u toestemming heeft dat te doen, en dat ook derden deze zullen zien. Een kleine aanpassing in uw organisatiereglement is dan verstandig.

 
   « Meer Nieuws...