We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Wilt u horen wat?

Om maar even met de deur in huis te vallen: de aankomende economische groei brengt ons goed nieuws en slecht nieuws!
Het goede nieuws is, dat door de economische groei van de afgelopen twee jaar, de vraag naar grafische producten is toegenomen. Dit signaal is duidelijk hoorbaar bij veel bedrijven.
Maar het ‘slechte’ nieuws is ook dat economische groei veel grafimediabedrijven met de nodige uitdagingen (lees: bedreigingen) confronteert. Zodra de economie stijgt, beginnen onderwerpen als ‘duurzaamheid’ en ‘mvo’ ook weer terug te komen. Hoe belangrijk deze onderwerpen voor onze maatschappij ook mogen zijn, het blijft voor veel ondernemers een soort van ‘luxe artikel’ en/of ‘hoofdpijn dossier’. Als je daar de stijgende klanteisen rond betere leverbetrouwbaarheid en de eis tot meedenken met de klant bovenop telt, dan heb je een mooi pakket aan bedreigingen.
Die bedreigingen hebben alles te maken met het feit dat uw klant logischerwijs óók haar productieapparaat wil optimaliseren, ten behoeve van duurzamere rendementen. Hiervoor hebben ze alleen u nodig. Naar verwachting zullen steeds meer klanten scherpere eisen stellen aan hun toeleveranciers: ú dus. Dit moet bij hen leiden tot meer omzet en winst. Het is dus tijd voor een nieuwe verfrissende aanpak. Ons advies is dan ook: maak van de bedreiging een kans en probeer u te onderscheiden van uw concurrenten (die hopelijk nog stil zitten). Optimalisatie van uw productieapparaat (lees: uw onderneming) levert u uiteindelijk een gezondere, duurzamere en vooral excellentere onderneming op. Dat smaakt naar meer, of niet soms.
 
Het is voor een ondernemer altijd goed om in een maatschappij met economische groei te zitten. Een beter lopende economie, levert vaak ook nieuwe kansen op. Maar, helaas ook vaak nieuwe bedreigingen. Economische groei rakelt namelijk weer ondernemersthema’s op, die tijdens een economische crisis even door vriend en vijand vergeten worden. De bekendste is wel die van ‘duurzaamheid’. Nu al ontvangen wij van onze klanten signalen dat de vraag naar duurzamer geproduceerde producten en diensten terugkomt. Ook uw klanten zijn of zullen binnenkort weer beginnen met het vormgeven van hun duurzaamheidsbeleid. Dat wordt simpelweg verwacht vanuit de maatschappij. Maar het vervelende is dat steeds meer klanten hun duurzame groei met name zoeken bij de duurzame groei van hun toeleveranciers. Niets is zo makkelijk, als van de lagere goden in de productieketen – de toeleveranciers – te verwachten dat zij met groenere producten en diensten komen. Dan hoef je je er als klant zelf niet het hoofd over te breken
Een andere klant-aspect dat toeneemt, is het verhogen van je leverbetrouwbaarheid als ketenpartner. En dan hebben we het niet alleen over het produceren van het juiste product volgens de juiste specificaties op tijd op de juiste plaats afleveren, maar ook over het actief meedenken met (het productieproces van) je klant. Wellicht dat je door een lean-ere aanpak (faal)kosten en tijd voor de klant kunt besparen.
Kortom: allemaal gerehabiliteerde ondernemersthema’s, waar ondernemers zich in de aankomende jaren mee bezig zouden moet houden.


Laten we een schets geven over de ontwikkeling van het ondernemersthema ‘duurzaam ondernemen’ voor de aankomende jaren:
Doordat uw (potentiële) klanten door hun klanten in toenemende mate worden geconfronteerd met duurzaamheidsvragen, zullen zij die vraag gemakshalve doorspelen binnen hun productieketen. Grote ondernemingen in Nederland zullen vanaf nu steeds hogere eisen gaan stellen aan hun toeleveranciers (w.o. de grafimedia). U zou eigenlijk hetzelfde moeten doen. Waarom bent u zich nog steeds het hoofd aan het breken over vragen van klanten over bepaalde niet-duurzame bestanddelen in gebruikte hulpstoffen (denk aan voedselveiligheid). Speel die vraag direct door aan uw toeleveranciers en laat u zich niet met een of ander vaag verhaal met een kluitje in het riet sturen. Eis ook aan uw toeleveranciers een hoge mate van duurzaamheid- en meedenk-vermogen. Daar betaalt u hen tenslotte voor. En als ze moeilijk doen, probeer dan zo snel mogelijk een nieuwe deal te sluiten met een andere leverancier.
Dit voorbeeld rond ‘duurzaam produceren’ is een van de vele voorbeelden van een toename in integrale ketenaanpak. ‘Samen sterk’ wordt de nieuwe onderneming-slogan.
Indien u ook een belangrijke(re) spil wilt vormen binnen uw productieketen, is het de hoogste tijd om van uw aankomende bedreigingen een kans te maken. Weet waar u goed bent en wat u beter moet doen. Beoordeel uzelf of u klaar bent voor de nieuwe economischer groei en de daaraan verbonden uitdagingen. Dit kunt u eenvoudig doen door gebruik te maken van de gratis BedrijfsWijzer op www.bedrijfswijzer.eu. Beoordeel uzelf via het doorlopen van een beperkt aantal vragen rond 10 relevante ondernemingsthema’s. Het programma geeft u via de kleuren groen, geel en rood direct feedback over uw huidige bedrijfsprestaties. Een mooie eerste stap om slecht nieuws om te buigen naar goed nieuws: de creatie van inzicht en kansen voor uzelf.
Met vragen kunt u zich richten aan Peter Tegel: 020 -5435688 of mail: p.tegel@dienstencentrum.com.

 
   « Meer Nieuws...