Vergunningaanvraag

Niets is zo lastig als een aanvraagformulier voor een nieuwe omgevingsvergunning in te vullen. Of het nu een aanvraag voor een vergunning in kader wet milieubeheer betreft of een gebruikersvergunning. In veel gevallen kost het u veel te veel tijd (en dus geld) om de aanvraag naar behoren in te vullen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij het snel kunnen aanvragen van een vergunning speelt het hebben van ervaring een grote rol. Bij veel bedrijven ontbreekt deze ervaring. De adviseurs van het Dienstencentrum hebben een uitstekende kennis van de landelijke wetgeving en de specifieke milieumaatregelen.

De adviseur kan u dan ook uitstekend begeleiden bij het vlot laten verlopen van de vergunningaanvraag. Hiernaast kan de adviseur vervolgens de concept vergunningsvoorschriften kritisch doornemen en u adviseren over gewenste veranderingen.    

De fasen

U loopt met behulp van de adviseur alle belangrijke bedrijfsaspecten door. Uw adviseur zal vervolgens een concept aanvraag opstellen die voor controle naar u wordt opgestuurd. Daarna kunt u de aanvraag met eventuele veranderingen indienen. Zodra u uw conceptvergunning heeft wordt telefonisch met u het concept beoordeeld op haalbaarheid en relevantie. De milieuadviseur zal u exact aangeven welke veranderingen u in de vergunning moet aanbrengen.