Uw bedrijf doorlichten

U kent dat wel. U had een goedlopend bedrijf. De organisatie was de afgelopen jaren met zorg opgebouwd. De ene verandering na de andere heeft u nu achter de rug. Markt onder druk, overcapaciteit. Het moment is gekomen dat u zich als ondernemer afvraagt waar kan ik verbeteren? Hier en daar erger u zich aan de 'traagheid' van sommigen en de accountant constateert dat de winst stabieler kan worden.

Even kijken hoe het zit?

Zelf bent u meegegroeid met het bedrijf. En als er dan bepaalde gewoontes zijn ontstaan die niet nodig zijn of beter kunnen, dan zie je dat niet meer. Een frisse kijk kan in zo'n geval verhelderend werken. De sterke en zwakke punten van het bedrijf worden gesignaleerd door vergelijkingen uit te voeren met soortgelijke bedrijven. Waar nodig krijgt u advies met betrekking tot een succesvolle aanpak voor de komende jaren.

U krijgt inzicht in de volgende belangrijke elementen:

  • Hoe is de verkoop georganiseerd? Welke respons hebben wij gekregen over de uitgevoerde verkoopactiviteiten?
  • Hoe is onze interne organisatie georganiseerd? Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden van de werknemers verdeeld? Doen wij voldoende aan training en opleiding?
  • Hoe staat het met de beheersing van ons productieproces? Krijgen wij voldoende informatie uit de productie waardoor tijdige bijsturing mogelijk is?
  • Hoe staan we er financieel voor? Is dat gelijk aan soortgelijke bedrijven in de branche?
  • Waar willen we staan met ons bedrijf over pakweg drie jaar? Welke acties moet wij nog ondernemen om dit te kunnen bereiken?

Zullen wij er eerst even over praten?

De kunst is dan om de zaak objectief en in groot verband te benaderen. Het is overigens geen beoordeling. Het is een diagnose. Daarvoor dient de bedrijfsdoorlichting. Als resultaat krijgt u een rapportage waarop u kunt beslissen welke wijzigingen u in dit bedrijf kunt doorvoeren om optimaler te kunnen werken.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.