Training Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een medewerker die een aantal specifieke taken rond Arbozorg toebedeeld krijgt. Hierbij speelt de webversie van de ARBO Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een belangrijke rol. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de directeur de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren, mits hij/zij daar voldoende kennis over bezit. Van bedrijven met meer dan 25 medewerkers wordt verwacht dat de directeur in overleg met de werknemers een officiële preventiemedewerker aanstelt. 

De preventiemedewerker (of de directeur) moet op zijn of haar taak berekend zijn. In veel gevallen is dan ook extra training nodig om aan de nieuwe Arbo-wetgeving te kunnen voldoen.  Daarom biedt Stivako in samenwerking met het Dienstencentrum een op de bedrijfstak toegesneden training aan van drie dagdelen.

Als u wilt weten over welke deskundigheid uw preventiemedewerker dient te beschikken, kunt u contact opnemen met het Dienstencentrum.

Meer informatie over de training?

De training wordt uitgevoerd door Stivako. Voor meer informatie over data, lokatie en tijden, kijk op de Stivako-website.