Staf Zekerheid Creatieve Industrie

Staf Zekerheid Creatieve Industrie. Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Het maakt bij dit concept niet uit of het om financiële verbeteracties gaat (profit), duurzaam ondernemen (planet) of duurzame inzetbaarheid van mensen (people). Dit concept – gebaseerd op sectorspecifiek blauwdrukmateriaal - is toonaangevend door haar transparante en praktische aanpak. Hierdoor gaat het advies snel en doelgericht. Of het nu gaat om implementatie en onderhouden van een bepaalde ISO-norm, FSC®, een ARBO RI&E of het (continu) invullen van een staffunctie binnen uw bedrijf. Elke optie is mogelijk. En dat via een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en eigen tijdsbesteding. 

Het ‘cafetaria systeem’ van Staf Zekerheid

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met klantvragen over bijvoorbeeld kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast stellen de ondernemers zichzelf voortdurend de vraag of hun huidige bedrijfsbeleid wel de strategisch juiste is. Vragen zijn er genoeg, maar vaak blijven de antwoorden uit. Toch zal de ondernemer zich moeten blijven bezighouden met dergelijke vraagstukken. Het zijn bedrijfskundige issues die binnen de eigen organisatie geregeld moeten worden. Prima natuurlijk, maar dat kost wel de nodige tijd en stafcapaciteit én het vereist kennis, iets waar veel MKB-bedrijven in onvoldoende mate over beschikken. Logisch. Wanneer je maar weinig mankracht tot je beschikking hebt, zullen de noodzakelijke productietaken over de hoofden verdeeld moeten worden. Hierdoor is er minder tijd voor staftaken en is er een concreet probleem.

De visie van Staf Zekerheid Creatieve Industrie is dat de vraag naar externe stafcapaciteit binnen het MKB steeds verder zal toenemen. Dit vanwege het feit dat door herstructurering van bedrijven de focus op ‘human capital’ met name gericht is op de inzet hiervan binnen het primaire productieproces. Hierdoor komt de staffunctie onder druk te staan.
De missie van Staf Zekerheid Creatieve Industrie is het MKB-stafprobleem op een gegarandeerd goede en goedkope manier op te lossen met behulp van pragmatische en doelgerichte stafcapaciteit.

Uw huisadviseur gaat samen met u een bepaald thema opzetten en op verzoek onderhouden. Helemaal afgestemd op uw wensen. Doordat Staf Zekerheid over uitgewerkte bedrijfstakconcepten beschikt, gaat de invoering snel en doelgericht. Het concept is tailor made gemaakt voor de creatieve sector, waarbij niet alleen rekening gehouden is met de bedrijfsomvang, maar ook met het type bedrijfsprocessen. Of u nu een (ICT/game/web)designer bent of een (grafi)mediabedrijf, voor elk MKB-bedrijf uit de sector is er een praktische oplossing voorhanden. De onderwerpen zijn gecategoriseerd onder de hoofdthema’s People, Planet, Profit en MVO. Zo kunt u aan de slag met kwaliteits- en milieumanagement, informatiebeveiliging, of uw (wettelijk verplichte) ARBO RI&E.

Het ‘keuze-concept’ van Staf Zekerheid: kies de implementatie-optie die het beste bij u past

Met Staf Zekerheid gaat u samen met een bedrijfstakspecialist aan de slag. Doordat elk bedrijf anders is en anders aangestuurd wordt, beschikt het Staf Zekerheidsconcept over diverse reeds uitgewerkte opties ten behoeve van de invoering van een bepaald thema. Voor de inhoudelijke invulling van elke stap kunt u kiezen uit 4 vooraf vastgestelde opties: van ‘optie 1: zelfwerkzaamheid’ tot ‘optie 4: maatwerkbegeleiding’. Per optie en per bedrijfstype krijgt u vaste prijzen voorgelegd. We werken dus lumpsum (= fixed pricing), waardoor dit concept transparant en praktisch is en u nooit achteraf met extra kosten wordt geconfronteerd.

De creatieve en flexibele aanpak van Staf Zekerheid Creatieve Industrie

Na afronding van elke stap van een implementatietraject (soort thema maakt niet uit) vindt er een beoordeling van het tussentijds behaalde resultaat plaats. Wanneer het bereikte resultaat door zowel het bedrijf als de adviseur goed (genoeg) bevonden wordt, wordt er een GO afgegeven. In dat geval kan gestart worden met de volgende stap van het traject. Tevens wordt bekeken of de vooraf (tijdens de offerteperiode) gekozen optie, voor het bedrijf wel de beste ondersteuningsoptie is. Wellicht wilt u kiezen voor een eenvoudiger (dus goedkopere) optie, of opschalen naar een meer uitgebreide (dus duurdere) ondersteuning. Het bedrijf mag – na afronding van een optie – kosteloos switchen tussen de opties van de volgende stap in het project. De kosten per optie zijn namelijk vooraf al vastgelegd in de offerte. Hierdoor is het voor het bedrijf helder om welke kosten en geleverde diensten het gaat. Geen verassingen, wel zekerheid!
Indien echter een van de partijen een NO-GO wil afgegeven, moet eerst overlegd worden, voordat met de volgende stap begonnen kan worden. De conclusie kan dan zijn dat (delen van) de stap opnieuw moet(en) plaatsvinden, of dat in een extreem geval gekozen moet worden voor stopzetting van het adviestraject. Deze laatste optie zal echter niet snel plaatsvinden. Hoe dan ook mag stopzetting, na afronding van een stap, kosteloos plaatsvinden. U bent wat dat betreft nergens aan gebonden. Wel zo prettig voor u.

Staf zekerheid: de praktische opstap naar goedkope certificatie

Het Dienstencentrum heeft in samenwerking met de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (kortweg SCCI) ook het certificeren van diverse thema’s sterk gemoderniseerd. Hierdoor is het nu mogelijk om tegen sterk gereduceerde kosten een bepaald certificaat te behalen. Voor kleine bedrijven tot 25 werkzame personen kan dit bijvoorbeeld al vanaf €200,-. Deze manier van certificeren is echter alléén mogelijk als het bedrijf instapt in het Staf Zekerheidsconcept.

Interesse en wilt u meer informatie?

Indien u interesse heeft voor het Staf Zekerheidsconcept van de Creatieve Industrie, dan willen wij u graag een en ander in een persoonlijk gesprek toelichten. Uiteraard geheel vrijblijvend.
Bedrijven uit de grafimedia kunnen bellen met het Dienstencentrum,
tel. 020 – 543 56 88 / e-mail: info@dienstencentrum.com