Staf Zekerheid op de grafische vakbeurs in Gorinchem

We hebben net een goede beurs gehad, vol levendigheid, ondernemingszin en stands met informatie, die hopelijk leiden tot nieuwe inzichten. Tijdens de grafische vakbeurs in Gorinchem is het Staf Zekerheidsconcept van het Dienstencentrum en Metaview gepresenteerd. Dit advies- en ondersteuningsconcept is in het leven geroepen om adequaat invulling te geven aan de vraag van veel ondernemers ten aanzien van slecht ingevulde staftaken. Door de vele reorganisaties binnen de sector zijn veel ondernemers geconfronteerd met het moeten wegbezuinigen van medewerkers, waarvan de meeste een staftaak bekleedden. Op zich te verklaren: als het water je tot aan de lippen staat, zal je als werkgever wel acties moeten ondernemen om levensvatbaar te blijven. Maar die keuze heeft wel hun prijs: het niet meer kunnen uitvoeren van alle verplichte ondernemerstaken. Staf Zekerheid biedt hiervoor de oplossing. 

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met klantvragen over bijvoorbeeld kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast stellen ondernemers zichzelf voortdurend de vraag of hun huidige bedrijfsvoering wel optimaal is en of hun bedrijfsbeleid wel het strategisch juiste is. Vragen zijn er genoeg, maar vaak blijven de antwoorden uit. Toch zal elke ondernemer zich moeten blijven focussen op dergelijke ondernemingsvraagstukken. Ze vormen namelijk het uitgangspunt van het strategisch bedrijfsbeleid, dat de continuïteit van het bedrijf moet waarborgen. 

Een logische statement natuurlijk. Maar om als ondernemer hiermee op een verantwoorde wijze om te kunnen gaan, kost wel de nodige inspanning en stafcapaciteit. En het vereist ook nog eens de juiste kennis, vaardigheden en attitude van de mensen binnen je organisatie om met de juiste managementinformatie te komen. De beschikbaarheid van de juiste kennis, vaardigheden en attitude, in combinatie met voldoende stafcapaciteit, is echter een ondernemingsaspect, dat veel bedrijven ontberen. Logisch natuurlijk. Wanneer je maar weinig medewerkers tot je beschikking hebt, zullen als eerste de noodzakelijke productietaken over de hoofden verdeeld worden, waardoor er minder tijd over is voor staftaken. En dáár ontstaat voor veel MKB-ers juist het probleem. Ze hebben simpelweg te weinig tijd om systematisch aandacht te kunnen besteden aan relevante vraagstukken over de bedrijfs- en beleidsontwikkeling.

Staf Zekerheid Creatieve Industrie heeft voor u de oplossing. Wij bieden u een goede en goedkope oplossing voor uw ondernemingsvraagstukken. In onze visie zal de behoefte van onze dienstverlening alleen maar toenemen, doordat de klanteisen verscherpen en bedrijven over steeds minder menskracht beschikken om adequaat op deze klanteisen in te kunnen spelen. Staf Zekerheid dicht voor MKB-bedrijven dus het gat.
In dit moderne adviesconcept ‘2.0’ gaat u samen met bedrijfstakspecialisten aan de slag.
Dat u uw bedrijfsverbeteringen met ondersteuning van een externe adviseur kunt doorvoeren, is natuurlijk niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat we elke stap op weg naar het einddoel hebben weten te vertalen in 4 verschillende implementatieopties. Van ‘optie 1: zelfwerkzaamheid’ tot ‘optie 4: maatwerkbegeleiding’, met vaste tarieven, waardoor dit concept zeer goedkoop, transparant en praktisch is. Uw huisadviseur gaat samen met u een bepaald thema opzetten en zelfs blijvend onderhouden. Helemaal afgestemd op uw wensen rond de invulling van uw staffunctie. Doordat Staf Zekerheid over reeds uitgewerkte bedrijfstakconcepten beschikt, gaat de invoering hiervan snel en doelgericht. Het concept is tailor made gemaakt voor de creatieve sector, waarbij niet alleen rekening gehouden is met uw bedrijfsomvang, maar ook nog eens met de aanwezige bedrijfsprocessen. Of u nou een (ICT/game/web) designer bent of een (grafi)mediabedrijf; voor elk creatief bedrijf is er wel een oplossing voorhanden.

Heeft u belangstelling en/of vragen, bel of mail ons dan even: 020-5435688 of info@dienstencentrum.com

 
   « Meer Nieuws...