Staf Zekerheid Duurzaam produceren

Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Het maakt bij dit concept niet uit of het om financiële verbeteracties gaat (profit), duurzaam ondernemen (planet) of duurzame inzetbaarheid van mensen (people). Dit concept – gebaseerd op sectorspecifiek blauwdrukmateriaal - is toonaangevend door haar transparante en praktische aanpak. Hierdoor gaat het advies snel en doelgericht. Of het nu gaat om implementatie en onderhouden van een bepaalde ISO-norm, FSC®, een ARBO RI&E of het (continu) invullen van een staffunctie binnen uw bedrijf. Elke optie is mogelijk. En dat via een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en eigen tijdsbesteding. 

Het ‘cafetaria systeem’ van Staf Zekerheid

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met klantvragen over bijvoorbeeld kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast stellen de ondernemers zichzelf voortdurend de vraag of hun huidige bedrijfsbeleid wel de strategisch juiste is. Vragen zijn er genoeg, maar vaak blijven de antwoorden uit. Toch zal de ondernemer zich moeten blijven bezighouden met dergelijke vraagstukken. Het zijn bedrijfskundige issues die binnen de eigen organisatie geregeld moeten worden. Prima natuurlijk, maar dat kost wel de nodige tijd en stafcapaciteit én het vereist kennis, iets waar veel MKB-bedrijven in onvoldoende mate over beschikken. Logisch. Wanneer je maar weinig mankracht tot je beschikking hebt, zullen de noodzakelijke productietaken over de hoofden verdeeld moeten worden. Hierdoor is er minder tijd voor staftaken en is er een concreet probleem.

De visie van Staf Zekerheid is dat de vraag naar externe stafcapaciteit binnen het MKB steeds verder zal toenemen. Dit vanwege het feit dat door herstructurering van bedrijven de focus op ‘human capital’ met name gericht is op de inzet hiervan binnen het primaire productieproces. Hierdoor komt de staffunctie onder druk te staan.
De missie van Staf Zekerheid is het MKB-stafprobleem op een gegarandeerd goede en goedkope manier op te lossen met behulp van pragmatische en doelgerichte stafcapaciteit.

Uw huisadviseur gaat samen met u een bepaald thema opzetten en op verzoek onderhouden. Helemaal afgestemd op uw wensen. Doordat Staf Zekerheid over uitgewerkte bedrijfstakconcepten beschikt, gaat de invoering snel en doelgericht. Het concept is tailor made gemaakt voor de creatieve sector, waarbij niet alleen rekening gehouden is met de bedrijfsomvang, maar ook met het type bedrijfsprocessen. Of u nu een (ICT/game/web)designer bent of een (grafi)mediabedrijf, voor elk MKB-bedrijf uit de sector is er een praktische oplossing voorhanden. De onderwerpen zijn gecategoriseerd onder de hoofdthema’s People, Planet, Profit en MVO. Zo kunt u aan de slag met kwaliteits- en milieumanagement, informatiebeveiliging, of uw (wettelijk verplichte) ARBO RI&E.

Het ‘keuze-concept’ van Staf Zekerheid: kies de implementatie-optie die het beste bij u past

Met Staf Zekerheid gaat u samen met een bedrijfstakspecialist aan de slag. Doordat elk bedrijf anders is en anders aangestuurd wordt, beschikt het Staf Zekerheidsconcept over diverse reeds uitgewerkte opties ten behoeve van de invoering van een bepaald thema. Voor de inhoudelijke invulling van elke stap kunt u kiezen uit 4 vooraf vastgestelde opties: van ‘optie 1: zelfwerkzaamheid’ tot ‘optie 4: maatwerkbegeleiding’. Per optie en per bedrijfstype krijgt u vaste prijzen voorgelegd. We werken dus lumpsum (= fixed pricing), waardoor dit concept transparant en praktisch is en u nooit achteraf met extra kosten wordt geconfronteerd.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.