Stabiele groei economie, en de grafische?

De economie deed het in 2016 goed in het eerste halfjaar. Zowel in het eerste als het tweede  kwartaal was de groei 0,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De consumptie, de investeringen en de internationale handel droegen alle bij aan de groei. De groei van de wereldhandel valt nog tegen. Dat is ongunstig voor de uitvoer. Maar dankzij de stevige koopkrachtverbetering houdt de economische groei in het tweede halfjaar aan.
Het vertrouwen van producenten en consumenten staat wat onder druk. Dat is een aanwijzing dat de economische groei in het tweede halfjaar wel wat minder zal zijn dan in het eerste halfjaar.
De gevolgen van het  Brexit-besluit lijken mee te vallen. De verwachting is dat de Nederlandse economie in 2017 opnieuw met 1½% gaat groeien. Mede daardoor kan de werkloosheid iets verder afnemen.

In het grafische deel van de economie zijn de gevolgen van de transformatie van het nuttigen van informatie van papier naar digitale middelen merkbaar. Dat heeft zijn weerslag op de drukkerijsector. In de afgelopen acht jaar verdwenen meer dan 800 drukkerijen, waarvan 712 door faillissement. De binnenlandse omzet van de grafische sector halveerde over dat tijdsbestek bijna. De sector wist dat voor een klein deel te compenseren door meer te exporteren.

Ook de overcapaciteit aan drukcapaciteit leidde tot problemen. Om de productie op peil te houden moesten drukkerijen erg lage prijzen bieden. Vooral massa-drukwerk moest het ontgelden. Door druk op het bedrijfsresultaat en de structuur van het bedrijf (bezit drukpersen) is het een uitdaging om nieuwe verdienmodellen te ontsluiten. De situatie leidde tot vele kostenbesparingen; vanaf 2009 tot en met 2014 ging het aantal werkzame personen in de sector van 36.100 naar 25.300. Schaalgrootte kan uitkomst bieden.

De situatie is verre van rooskleurig. Maar er zijn ook lichtpuntjes te bespeuren. De economische situatie verbetert: de bedrijfsinvesteringen en consumentenuitgaven nemen toe. Naar verwachting zetten die ontwikkelingen in 2016 door. Het ondernemersvertrouwen in de grafimedia branche is vorig jaar flink verbeterd. De laatste jaren was er een dalende trend in het aantal faillissementen in de grafische industrie. En de digitalisering zal ook in de komende jaren doorzetten.

 
   « Meer Nieuws...