Reorganisatie achter de rug? Vergeet uw medewerkers niet!

De laatste jaren zijn reorganisaties, fusies en  overnames aan de orde van de dag. Het zijn zaken waar veel bedrijven mee te maken hebben. Een reorganisatie, fusie of overname brengt onzekerheid met zich mee. De “vertrekkers” zijn teleurgesteld en moeten geholpen worden aan een nieuwe werkkring, de “blijvers” ervaren een reorganisatie als verlies, onzekerheid en onveiligheid. Veel mensen vragen zich af: ‘wanneer ben ik aan de beurt’? Daarom is aandacht voor de menselijke kant van essentieel belang.

Meet de tevredenheid van uw medewerkers (MTO)

Als de reorganisatie eenmaal is afgerond gaat men vaak weer over tot de orde van de dag. Het lijkt dan alsof de rust is weer gekeerd. Echter in de praktijk blijkt nogal eens dat veel van de overgebleven personeelsleden te maken hebben met onverwerkte emoties, angst en onzekerheid. Deze groep “overblijvers” is van essentieel belang in de opbouw en verdere voortgang van het bedrijf. Het is daarom verstandig om kort na de reorganisatie een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) uit te voeren. Deze nulmeting geeft u een goed inzicht in waar zich eventuele knelpunten bevinden waarna naar mogelijke oplossingen gekeken kan worden.

Test Ontwikkel mogelijkheden van uw medewerkers (PPA)

Als er na de reorganisatie geen aandacht is voor de nieuwe eisen die aan de medewerkers worden gesteld en men gaat over tot de orde van de dag dan raken medewerkers gedemotiveerd. Dit beïnvloedt het prestatieniveau negatief. Om te beoordelen of medewerkers een nieuwe taak aankunnen is het verstandig om dit te testen door middel van een professioneel meetinstrument: de Persoonlijke Profiel Analyse. De PPA geeft een goed inzicht in de ontwikkel-mogelijkheden van uw medewerkers en brengt spanningsvelden in kaart.

Nog vragen?

Leanne Janssen en Frank den Hartog hebben ruime ervaring op dit terrein. Bel nu voor een vrijblijvende kennis-makingsafspraak met Leanne Janssen, tel 020-54 35 688. Met de juiste ondersteuning kunt u al uw aandacht richten op het ondernemen en kunt u toch voldoende aandacht geven aan uw personeel.

 
   « Meer Nieuws...