Recht op airco?

De zomer is in volle gang, dus het wordt vast binnenkort weer warm, heet zelfs. Maar hoe zit dat op de werkvloer? Volstaat dan een ijsje op vrijdagmiddag of heeft een werknemer bij hoge temperaturen recht op airconditioning of aangepaste werktijden?
 
Werken in een snikhete productie- of kantoorruimte is geen pretje. Daar hebben grafimedia bedrijven ook mee te maken als er geen klimaatbeheersingssysteem is. Regels over werkomstandigheden zijn te vinden in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin staat vermeld dat de temperatuur waaronder werknemers werken niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid. Er staat geen maximumtemperatuur bij vermeld. Wel is de verplichting opgenomen om beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen als de temperatuur gezondheidsklachten kan opleveren. Dat betekent dat bij hogere temperaturen op de werkvloer de werkgever moet zorgen voor voorzieningen in de vorm van een ventilator of airconditioning. En als dat niet helpt, dan moet er een tropenrooster worden ingesteld of moeten werknemers in de gelegenheid worden gesteld om af en toe hun toevlucht tot een koelere plek te nemen.

Klacht indienen

 Als een werkgever nalaat om bij hoge temperaturen gepaste maatregelen te treffen, kunnen werknemers bij de inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) een klacht indienen. Als na onderzoek blijkt dat werknemers als gevolg van de hoge temperatuur op de werkvloer schade lijden, kan de werkgever verplicht worden alsnog de juiste maatregelen te treffen. Het is natuurlijk niet handig en ook volstrekt onnodig om het zover te laten komen.

Tijdelijke stop?

Wanneer de temperaturen hoog oplopen kunnen werknemers pleiten voor een tijdelijke stop van hun werkzaamheden. Dat is niet zomaar het geval bij het eerste zonnestraaltje. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet er dan sprake zijn van temperaturen die een directe dreiging vormen voor de gezondheid. Dat zal in Nederland gelukkig niet snel aan de orde zijn.

Lagere productiviteit

 Vrees voor het niet kunnen leveren als gevolg van door hitte bevangen werknemers hoeven grafimedia ondernemers dus niet te hebben. Dat neemt niet weg dat het ook los van alle regels nuttig is om de temperatuur op de werkvloer niet te hoog te laten oplopen. Bij hitte raken ook de gemoederen sneller verhit met een grotere kans op irritaties en onderling gedoe. Bovendien wordt er gewoon minder hard gewerkt bij hitte. Onderzoek heeft uitgewezen dat de productiviteit van werknemers met 30% tot 50% afneemt bij hoge temperaturen. Een goed klimaat zorgt voor betere prestaties en daar heeft iedereen baat bij!

 
   « Meer Nieuws...