Positieve reacties!

De High Level Structure (kortweg: HLS) is de nieuwe structuur waarin de laatste ISO-normen zijn opgebouwd. Waar de oude ISO normen voornamelijk gericht waren op een procedureel systeem, is de nieuwe structuur gericht op risicomanagement. Inmiddels hebben we veel ervaring kunnen opdoen met het ombouwen van bestaande ISO-normen naar de nieuwe HLS-structuur. En de reacties zijn voornamelijk erg positief!
Geen onnodig veel procedures en doelstellingen waar we ‘niets’ aan hebben, maar procedures, werkinstructies en monitoring van de activiteiten en processen waar de grootste bedrijfsrisico’s plaatsvinden.
Om dat vast te stellen, bestaat een HLS-analyse uit drie stappen: de contextanalyse, de bedrijfsrisico-analyse en de stakeholders-analyse. 

Bedrijfskundige aanpak

Voor de contextanalyse gebruiken we een bedrijfskundige aanpak. 
Een korte presentatie en opdrachten rond een externe analyse, een marktanalyse en de Bedrijfswijzer worden daarbij ingezet. Deze laatste is in wezen een spiegel die we de ondernemer, en bij voorkeur meerdere medewerkers of directieleden voorhouden, om ieders beeld van de organisatie in kaart te brengen en daarover te kunnen discussiëren. Het resultaat is een overzicht van ondernemingsvelden die goed geregeld zijn, redelijk geregeld zijn, of écht
aandacht behoeven.

Twee varianten

De bedrijfsrisico-analyse is er in een kern- en een plusversie voor een uitgebreide analyse. Beide brengen de belangrijkste risico’s in kaart op basis van voorgedefinieerde branchegerichte risico’s, die aangevuld kunnen worden met bedrijfsspecifieke risico’s. Hierbij wordt rekening gehouden met de kans dat een bedrijfsrisico zich voordoet ten opzichte van de impact ervan op de organisatie. De twee voorgaande analyses geven de interne sterke en zwakke punten weer. Om deze af te zetten tegen de verwachtingen en eisen van stakeholders voeren we een stakeholders-analyse uit. Die resulteert in een overzicht van de belangrijkste belanghebbenden en de invloed die zij kunnen uitoefenen op de organisatie. Ook hiervoor bestaat een plus- en een kernversie. Ook zonder ISO-gecertificeerd managementsysteem is het voor een bedrijf interessant om deze analyses uit te voeren,
om zo een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en prioriteiten te kunnen stellen voor de ontwikkeling van het bedrijf.

Meer weten over de eenvoudig uit te voeren bedrijfsanalyses? Neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
 
   « Meer Nieuws...