Personeel & Organisatie

De inzet van uw medewerkers is essentieel voor het optimaal presteren van uw bedrijf, want niet alleen de omgeving verandert maar ook uw medewerkers. De jongere generatie hebben weer hele andere wensen en verwachtingen dan de oudere generatie medewerkers. Ook de arbeidsverhoudingen zijn veranderd. Gezag is niet meer automatisch verbonden aan uw positie, maar moet als het ware worden ‘verdiend’. Dit kunt u realiseren door te investeren in gezonde arbeidsrelaties, uw medewerkers te faciliteren bij het uitoefenen van hun werk en hen te stimuleren om hun talenten verder te ontwikkelen. Tenslotte zijn er naast de vaste medewerkers ook steeds meer flexibele medewerkers, zoals uitzendkrachten en zp‘ers, werkzaam.

Het Dienstencentrum heeft de expertise in huis om u te ondersteunen bij al uw personele vraagstukken. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren diverse gebieden:

  • Maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid. Een van de drie pijlers van MVO is People (mens). Denkt u er over om MVO in te voeren dan heeft dit direct gevolgen voor uw het personeelsbeleid in uw organisatie.
  • Advisering P&O. Niet altijd echter beschikt u over de tijd of deskundigheid om effectief bezig te zijn met interne en externe veranderingen. In die gevallen helpt het inschakelen van externe deskundigheid.
  • Beschrijven functies voor een grafimedia bedrijf. De Grafimedia CAO verplicht bedrijven tot het indelen van de functies in het eigen bedrijf. Als instrument dient een functiebeschrijving meerdere doeleinden: duidelijkheid in taken en verantwoordelijken, maar ook als basisdocument voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  • Medewerkers tevredenheidsonderzoek. In een prettige werkomgeving gaan medewerkers beter presteren. Het is dus belangrijk om medewerkers tevreden te houden. Ook is het inventariseren van de medewerker tevredenheid een verplicht onderdeel van de Risico-inventarisatie binnen de Grafimedia.
  • Bij het Dienstencentrum kunt u naast de gedrags- en persoonlijkheidstesten (PPA) ook terecht voor niveau en capaciteiten testen.
  • Functioneren en beoordelen. De leidinggevende speelt een cruciale rol bij het binden, ontwikkelen en beoordelen van personeel. Want naast het managen van productie is de leidinggevende ook verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van medewerkers.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.