Opstellen en beoordelen van contracten

Elke ondernemer heeft te maken met contracten. Dat kan van alles zijn. Huurovereenkomsten, leasecontracten, koopovereenkomsten, overeenkomsten met klanten of  leveranciers.. In dit soort overeenkomsten kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd, aansprakelijkheid geregeld, garanties gegeven of beperkt, kwalitatieve en kwantitatieve eisen worden geformaliseerd, etcetera.

Een goed opgesteld contract biedt houvast bij onduidelijkheid of onenigheid  over de uitvoering van de overeenkomst. Daarom is het belangrijk om heldere afspraken te maken en daarbij zo volledig mogelijk te zijn. Dat voorkomt onnodige slepende en kostbare juridische procedures.

Het komt natuurlijk voor dat uw contractspartij u een contract min of meer oplegŁ. Dat kan het geval zijn bij leveranciers of grote opdrachtgevers die met standaardcontracten werken. De onderhandelingsruimte is in dat geval vaak beperkt. Maar ook dan is het zeker zinvol om  nog eens goed naar de tekst van de overeenkomst te kijken. Vaak is het toch nog mogelijk om afwijkende afspraken te maken.

De Juridische Dienst ondersteunt u met deskundig en praktisch advies.

U kunt bij de Juridische Dienst  terecht voor:

  • Advies op maat
  • Beoordelen van contracten
  • Opstellen van contracten, waaronder arbeidsovereenkomsten
  • Onderhandelingen met contractspartij
  • Voeren van procedures

Diverse contracten, maar ook arbeidscontracten

Goede medewerkers zijn van levensbelang voor een bedrijf. Goede afspraken met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten ook. Voor een aantal functionarissen is een specifiek arbeidscontract nodig. De afspraken die u met deze werknemers maakt zijn over het algemeen namelijk zo uiteenlopend dat het niet goed te doen is om de afspraken in een standaardtekst vast te leggen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld een (statutair) directeur of een accountmanager met omzettargets. Voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten kunt u bij de Juridische Dienst terecht. Duidelijke afspraken voorkomen conflicten in de toekomst.

Indien u gebruik maakt van arbeidsovereenkomsten die in het verleden zijn opgesteld, dan kan het zinvol zijn om deze te laten beoordelen. Zijn ze nog wel up-to-date en/of zijn de bepalingen die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst nog wel conform wet en/of CAO? Uw arbeidsovereenkomst(en) wordt/worden nagelopen op eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Daarnaast kunnen aanbevelingen worden gedaan om bepalingen die in uw huidige arbeidsovereenkomst(en) ontbreken, in toekomstige arbeidsovereenkomst(en) op te nemen.

Ook voor het beoordelen van andere regelingen die gelden binnen uw onderneming, zoals een personeelshandboek of een ziekteverzuimreglement, kunt u bij de Juridische Dienst terecht.

Vragen?

Heeft u vragen? Bel ons: 020 - 543 56 88 of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.