Ontslag op staande voet

Iedereen maakt wel eens een fout. Of vertoont wat onhandig gedrag. Ook uw werknemers. Dat is niet erg en heeft geen gevolgen voor de arbeidsrelatie. Een goed gesprek is vaak voldoende. Maar in een aantal situaties moet u drastischer maatregelen nemen. Wat als uw medewerker een greep in de kas doet? Of geweld tegen u of een collega gebruikt? Soms is het gedrag van een werknemer dusdanig ernstig dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Deze vorm van ontslag is voor een werknemer de meest ingrijpende: het dienstverband eindigt per direct en hij of zij heeft geen recht (meer) op loon en ook niet op een werkloosheidsuitkering.

Vanwege de ingrijpende consequenties die een ontslag op staande voet heeft, worden aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet strenge wettelijke eisen gesteld. Is een bepaalde handeling of gedraging ernstig genoeg voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet? De Juridische Dienst kan u daarover adviseren. En bijstaan in een procedure die daar mogelijk op volgt. U kunt rekenen op deskundig advies en praktische ondersteuning.

U kunt bij de Juridische Dienst  terecht voor:

  • Advies op maat (is het wel of niet een ontslag op staande voet waard?)
  • Opstellen van beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) als alternatief voor een ontslag op staande voet
  • Voeren van procedures bij Kantonrechter

Vragen?

Heeft u vragen? Bel ons: 020 - 543 56 88 of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.