Onderzoek VU/UvA & Dienstencentrum

Geregeld werken de VU/UvA en het Dienstencentrum samen om in de grafimedia sector onderzoek te doen. In 2019 deed Jordi Kruijt onderzoek naar: "Barriers to innovation in small and medium-sized enterprises". Hierover heeft Prof. Dr Enno Masurel in het najaar van 2019 aan de deelnemers van dit onderzoek en andere belangstellenden een gratis workshop gegeven.

Ook in dit jaar 2020 zijn twee onderzoeken recent uitgevoerd. Hieronder vindt u hierover meer informatie.

Obstakels tussen de verschillende fases in de levenscyclus van MKB-ondernemingen.

Dit onderzoek is gedaan door Marianna Akhbulatova. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de obstakels die groei van bedrijven belemmeren. Het onderzoek bestaat uit twee delen: interviews met MKB-ondernemers en een vragenlijst.

Interviews
Er zijn interviews gehouden in de maanden mei en juni. Tijdens deze gesprekken zijn de ondernemers gevraagd naar de obstakels die zij meemaken en hoe zij daarmee omgaan. Het eindresultaat bestaat uit een analyse van de interviews. Het tweede deel van de case zal deze uitkomsten gebruiken om de vragenlijst vorm te geven.

Het was de bedoeling dat de geïnterviewde bedrijven niet te groot of te klein waren. Ze moesen overeenkomen met het merendeel van de andere bedrijven om de resultaten betrouwbaar te maken.

Vragenlijst
Een vragenlijst is in mei verspreid onder alle ondernemers om de resultaten van de interviews te verifiëren. Het resultaat van deze vragenlijst kan gebruikt worden door ondernemers om op obstakels te anticiperen. Daarbij kunnen de resultaten worden gebruikt als een handige tool om obstakels te overkomen die de voortgang naar de volgende fase belemmeren. De resultaten zijn in een engelstalig rapport gepubliceerd. Klik hier om de PDF te downloaden.

De impact is van de circulaire economie op de grafimedia industrie

Dit onderzoek is gedaan door Emiel van Zoelen. Hij ging dit onderzoek doen voor zijn scriptie voor de master Entrepreneurship aan de UVA en de VU. Voor dit onderzoek is gekeken naar de impact is van de circulaire economie op de grafimedia industrie. De circulaire economie wordt in de theorie heel veel gelinkt aan de duurzaamheid van het milieu en het lijkt (ook door regelgeving) noodzaak dat er meer circulair gewerkt moet gaan worden.

Emiel: "In mijn onderzoek heb ik mij gericht op de economische impact van de circulaire economie. Hier is meer onderzoek naar gedaan in de bestaande literatuur, maar het leek mij vanuit uw oogpunt als ondernemer interessant om te weten wat de specifieke impact van de circulaire economie is op de financiële prestaties van het bedrijf. Ik heb hierbij vooral gekeken waar kansen liggen voor de sector om de economische duurzaamheid te verhogen en wat de belangrijkste barrières zijn die hiervoor overwonnen moeten worden. Voor u als ondernemer is gekeken op welke manier het mogelijk is om op een duurzame/circulaire manier tewerk te gaan en tegelijkertijd uw economische prestatie te verbeteren.

Om dit te onderzoeken is een vragenlijst afgenomen om verbanden tussen de mate van circulaire bedrijfsvoering en de sociale en economische prestaties van bedrijven in de grafische sector. Deze vragenlijst is in combinatie afgenomen met de vragenlijst van Marianna Akhbulatova. De resultaten zijn net in een rapport verschenen. Klik hier om de PDF te downloaden.

Workshops

In het najaar zal de begeleidende hoogleraar Prof. dr Enno Masurel twee workshops over de resultaten verzorgen. Heeft u deelgenomen aan het onderzoek? Dan krijgt u een uitnodiging. Heeft u belangstelling maar niet deelgenomen neem dan contact met ons op. Bel 020 5435688.