Nieuws

 

(14-10-2017)

Regeerakkoord: wat verandert er voor u als werkgever?

Na maanden onderhandelen ligt er een regeerakkoord. Voor werkgevers staat er een aantal belangrijke maatregelen in. Een kleine greep: De duur ...

Lees meer ....
 
(10-10-2017)

Nieuwe FSC standaard gepubliceerd

Op 1 april 2017 heeft FSC International na lang overleg een nieuwe FSC standaard gepubliceerd. Zoals bij iedere herziening van de FSC standaard, ...

Lees meer ....
 
(28-09-2017)

Positieve reacties!

De High Level Structure (kortweg: HLS) is de nieuwe structuur waarin de laatste ISO-normen zijn opgebouwd. Waar de oude ISO normen voornamelijk ...

Lees meer ....
 
(17-09-2017)

Kansen door ontwikkeling nieuwe produkten in de grafimedia

De werkgelegenheid in de grafimedia sector is de afgelopen jaren fors gekrompen. Van de 45.000 banen in het begin van deze eeuw zijn er nu nog ...

Lees meer ....
 
(26-08-2017)

Inspectie SZW controleert toetsing RI&E en preventie-medewerker

Er is een inspectiecampagne van de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) begonnen die vooralsnog telefonisch plaats vindt. De gebelde ...

Lees meer ....
 
(12-08-2017)

Subsidie op opleiding Staf & Kader

De Staf & Kader opleiding is misschien wel de bekendste opleiding van Stivako. Deze opleiding legt een brede basis op het gebied van de ...

Lees meer ....
 
(25-07-2017)

Wetswijzigingen MKB per 1 juli 2017

Een aantal wetswijzigingen, relevant voor het MKB, zijn per 1 juli 2017 ingegaan. Belangrijkste wetswijzigingen zijn: Om onredelijke lange ...

Lees meer ....
 
(12-07-2017)

De Grafische Industrie: actief aan de slag met energie

Zoals iedereen weet is belangrijk dat we onze CO2-uitstoot aan banden gaan leggen. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is het ...

Lees meer ....