Nieuwe verplichting voor geheimhouding en vertrouwelijkheid

U heeft er een nieuwe verplichting voor geheimhouding en vertrouwelijkheid bij: de wet Huis voor Klokkenluiders

Vanaf 1 juli 2016 geldt voor werknemers en werkgevers de wet ‘Huis voor klokkenluiders’. Deze wet gaat over het – vertrouwelijk – kunnen melden van misstanden. Let er daarbij op dat ‘werknemer’ een ruim begrip is: ook zzp’ers en stagiairs vallen hier bijvoorbeeld onder.

U leest er meer over op https://huisvoorklokkenluiders.nl/. Als een medewerker het idee heeft dat er iets mis is op het werk, dan moet hij of zij eerst intern melden. U moet vanaf dat moment die melding vertrouwelijk kunnen behandelen. En als u 50 of meer medewerkers heeft, dan moet u verplicht een klokkenluidersregeling hebben. En u moet uw werknemers schriftelijk of digitaal informeren dat deze regeling bestaat, en onder andere over rechtsbescherming voor de medewerker.

U moest een aantal interne zaken al conform wetten regelen (de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de wet op Ondernemingsraden, regels rondom bedrijfs-/arbo arts). Als u een managementsysteem heeft voor informatiebeveiliging (ISO 27001), dan is dit een extra wet die u in uw register van wet- en regelgeving wilt opnemen.

 
 
   « Meer Nieuws...