MVO-scan

 De MVO-scan geeft breed inzicht in de diverse facetten in uw onderneming in het licht van MVO. U krijgt een beeld van de effecten in uw bedrijf en de interactie met de omgeving. Door alle vragen/elementen een weging mee te geven wordt daarmee zichtbaar waar voor de ondernemer mogelijkheden aanwezig zijn voor investeringen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Werkwijze MVO-scan

De MVO-Scan kent acht bedrijfsdisciplines: Inkoop, Processen, Producten en Diensten, Verkoop, Strategie en Visie, Financiële aspecten, Personeel en Organisatie (HRM), Communicatie en Dialoog.    

Deze acht bedrijfsdisciplines worden met de ondernemer besproken op de aspecten People, Planet en Profit (de drie P’s van MVO). Aansluitend wordt aan een aantal stakeholders gevraagd om hun mening te geven over het bedrijf aan de hand van vragenlijsten/enquêtes. De resultaten van de gesprekken worden teruggekoppeld in een korte presentatie.

 In de discussie met u naar aanleiding van de presentatie wordt besproken of het bedrijf de resultaten herkent en of er potentieel is voor verbetering. Naar aanleiding van de discussie zal het Dienstencentrum een aantal verbeteringen voorstellen. Hierbij zal worden gezocht naar mogelijke verbeteringen die:

  • betrekking hebben op punten die voor stakeholders belangrijk zijn;
  • de score van het bedrijf op deze punten aanzienlijk verbeteren;
  • aansluiten bij de missie en visie.

De voorgestelde verbeteringen zullen in een vast format worden gepresenteerd.

Wat wordt er van het bedrijf verwacht?

Indien u als bedrijf wilt deelnemen wordt het volgende van u gevraagd:

 Voorafgaand aan de scan het benaderen van enkele stakeholders voor deelname aan een kort telefonisch vraaggesprek. De relevante stakeholders die worden bevraagd zijn: medewerkers, klanten, overheid, leverancier en een financier en zijn in overleg met de adviseur vast te stellen.

 Wilt u meer informatie over de MVO-scan? Neem dan contact met ons op.