MVO-scan

U bent gemotiveerd om structureel bij te dragen aan een betere wereld. Misschien kijkt u vooral naar de opbrengsten van MVO, een effectievere organisatie, een betere profilering of gemotiveerde medewerkers? Allemaal zaken die bewezen hebben altijd grote voordelen (ook financieel) op te leveren. ISO 26000 is een internationale richtlijn die ondernemers ondersteunt bij de invoering van MVO. Klanten, zoals de Nederlandse Overheid zullen gaan vragen of gaan eisen dat een grafimedia bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde wijze onderneemt en produceert. Maar bent u al toe aan MVO? Hoever is uw bedrijf al ingericht naar werken op een MVO-manier? En hoe kijken uw stakeholders naar de organisatie? Vragen die zich lenen te onderzoeken met een MVO-scan.

De aanpak van het Dienstencentrum

De MVO-scan geeft breed inzicht in de diverse facetten in uw onderneming in het licht van MVO. U krijgt een beeld van de effecten in uw bedrijf en de interactie met de omgeving. Door alle vragen/elementen een weging mee te geven wordt daarmee zichtbaar waar voor de ondernemer mogelijkheden aanwezig zijn voor investeringen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

De MVO-Scan kent acht bedrijfsdisciplines:

 • Inkoop,
 • Processen,
 • Producten en Diensten,
 • Verkoop, Strategie en Visie,
 • Financiële aspecten,
 • Personeel en Organisatie (HRM),
 • Communicatie en Dialoog.    

Deze acht bedrijfsdisciplines worden met de ondernemer besproken op de aspecten People, Planet en Profit (de drie P’s van MVO).

Aansluitend wordt aan een aantal stakeholders gevraagd om hun mening te geven in een telefonisch vraaggesprek over het bedrijf. Deze zijn:

 • medewerkers,
 • klanten,
 • een (plaatselijke of regionale) overheid,
 • de leverancier,
 • een financier.

Voorafgaand aan de uitvoering van de MVO-scan worden deze stakeholders benaderd voor deelname. Zij  zijn in overleg met de adviseur vastgesteld. De resultaten van de gesprekken worden teruggekoppeld in een korte presentatie.

In de discussie met u naar aanleiding van de presentatie wordt besproken of het bedrijf de resultaten herkent en of er potentieel is voor verbetering. Naar aanleiding van de discussie zal het Dienstencentrum een aantal verbeteringen voorstellen. Hierbij zal worden gezocht naar mogelijke verbeteringen die:

 • betrekking hebben op punten die voor stakeholders belangrijk zijn;
 • de score van het bedrijf op deze punten aanzienlijk verbeteren;
 • aansluiten bij de missie en visie.

De voorgestelde verbeteringen zullen in een vast format worden gepresenteerd.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.