Milieudiagnose

U onderkent het nut en de noodzaak van een ISO 14001 milieuzorgsysteem voor uw onderneming en zou graag een start willen maken om zo een systeem op een praktische manier fasegewijs in uw bedrijf in te voeren. In eerste instantie moet u weten waar u staat ten aanzien van milieuzorg in uw bedrijf: op het moment dat u weet wat uw positie is, kunt u ook bepalen wat er nog verbeterd moet en kan worden om aan de wet- en regelgeving te voldoen, en uw milieubelasting te verminderen. De milieudiagnose is een prima hulpmiddel om u hierbij te ondersteunen een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 op te zetten. 

Aan dit milieudiagnosetraject liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:    

  • Ondernemingen worden in staat gesteld om - tegen beperkte kosten - een branchespecifiek intern milieuzorgsysteem in te voeren;
  • Praktische hulpmiddelen worden aangereikt waarmee het systeem op een makkelijke manier kan worden ingevoerd. Het beschikbare voorbeeldmateriaal zorgt ervoor dat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden;
  • De milieudiagnose wordt uitgevoerd bij het bedrijf. Op basis hiervan volgt een gedetailleerd schriftelijk advies in het milieudiagnoserapport, waarin alle te ondernemen acties overzichtelijk zijn weergegeven.

Waar letten wij op?

Tijdens de milieudiagnose worden alle onderdelen besproken die met een ISO14001 intern milieuzorgsysteem te maken hebben. Kernonderdelen zijn:

  • Milieu en Organisatie
  • Wet- en Regelgeving
  • Good housekeeping (milieuverantwoord werken)

De onderdelen waarnaar wordt gekeken zijn gebaseerd op de (inter)nationaal geldende onderdelen waaruit een milieuzorgsysteem bestaat, de ISO 14001 norm. Dit betekent dat ook zaken als milieu werkinstructies en interne controles worden bekeken. 

De uitvoering

Als eerste krijgt u een milieu inventarisatieformulier toegestuurd. Na invulling van het inventarisatieformulier wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan uw bedrijf. De adviseur bespreekt ter plekke de relevante milieuaspecten en beoordeelt de uitgangssituatie. U ontvangt na dit bezoek het milieudiagnoserapport (het milieu actieplan), waarin staat aangegeven welke zaken (nog) geregeld moeten worden (inclusief de adviezen en tips), waarmee u met behulp van het voorbeeldmateriaal, de situatie kunt verbeteren.