Milieu Groepscertificaat

De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Ondernemen. Bij het aanbesteden van opdrachten wordt steeds meer rekening gehouden met het milieu en de sociale omstandigheden bij producten of diensten.  Vandaar dat zij de doelstelling heeft al haar aanbestedingen ‘duurzaam’ in te kopen. Om deze doelstelling te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld. Deze criteria dienen als handvat om duurzaam in te kopen. Een onderdeel van deze selectiecriteria is de beschikbaarheid van een milieumanagementsysteem. Door middel van een milieumanagementsysteem laat het bedrijf zien dat milieuzorg een structureel onderdeel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering.    

De aanpak van het Dienstencentrum

Om invulling te geven aan uw milieubeleid en het voldoen aan de duurzaamheidscriteria heeft het Dienstencentrum het blauwdrukmateriaal ontwikkeld voor groepsbedrijven. Groepscertificering en advisering is ontwikkeld voor kleinere bedrijven om een betaalbare oplossing te bieden voor het regelen van hun certificeringen. Het Dienstencentrum biedt u de mogelijkheid om uw Milieumanagementsysteem en Maatschappelijk verantwoord inkopen van Drukwerk via een groepscertificaat te laten certificeren. Om dit te realiseren, kunnen wij het volgende voor u betekenen:

  • Implementeren: u ontvangt van ons het nodige materiaal in blauwdruk, toegang tot de Helpdesk en ander ondersteuningsmateriaal. Samen met uw adviseur gaat u uw systeem vorm geven en implementeren. Op welke manier u uw ondersteuning wilt hebben, is geheel aan u. U kunt er voor kiezen om zo veel mogelijk zelf uit te voeren of u kiest voor meer maatwerkondersteuning en snelheid.
  • Interne controle: U sluit de invoer van het systeem af met een interne controle (ook wel interne audit genoemd) van uw managementsysteem. Tijdens de interne controle krijgt u – in tegenstelling tot individuele certificeringen – namelijk ook direct praktische hulp en verbeteradviezen. Op dat moment weet u hoe ver u zit van het laten certificeren van uw managementsysteem.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.