Milieu risico inventarisatie

Veel ondernemers hebben de behoefte om eerst in algemene zin te weten hoe de milieuzaken er in het bedrijf voorstaan. Het is beter om vooraf op de hoogte te zijn van de tekortkomingen dan dat een controlerende instantie u hierop gaat wijzen. Voor deze ondernemingen heeft het Dienstencentrum de zogenoemde milieu risico-inventarisatie ontwikkeld. Tijdens deze risico-inventarisatie worden in een relatief kort tijdbestek alle belangrijke milieuzaken nagelopen. Deze milieu risico-inventarisatie is te vergelijken met de arbo risico-inventarisatie. 

Aandachtspunten zijn:

  • Beoordeling van milieu-archief. Elk bedrijf dient over een duidelijk opgesteld milieu-archief (logboek) te beschikken, waarin zaken als de milieuvergunning (met voorschriften), productinformatiebladen en de checklist milieumaatregelen grafische industrie zitten.
  • Beoordeling van de geldende wet- en regelgeving. Een deskundige adviseur neemt samen met u gedetailleerd de vergunningsvoorschriften door en toetst of de voorschriften ook daadwerkelijk door u worden nageleefd.
  • Beoordeling van de werkplek. Het spreekt voor zich dat het op de werkplek goed te zien is of milieu in de onderneming naar behoren is ingevoerd. De adviseur beoordeelt de situatie op de werkplek samen met u, waarbij gelet wordt op zaken als etikettering van gevaarlijke hulpstoffen, werkplekvoorraden, opslag van gevaarlijke stoffen en orde en netheid.

Het resultaat van de milieu risico-inventarisatie wordt vervat in een overzichtelijk rapport met actiepunten. Hieruit blijkt hoe ondernemingen op milieugebied voorstaan. Ook wordt duidelijk of er belangrijke knelpunten zijn zodat u deze kunt oplossen voordat u door een controlerende instantie wordt bezocht voor een audit.