Milieu management

Duurzaam ondernemen is het vinden van een goede balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Voor de continuïteit van een organisatie is het belangrijk dat alle drie de onderdelen aandacht krijgen.

Voor het Grafimedia bedrijf is het van groot belang om zich op een herkenbare wijze te profileren, en tevens de prestaties op het terrein van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van het bedrijf te optimaliseren. Stabiliteit en groei zijn alleen mogelijk bij een adequate kostenbeheersing (‘profit’), investeren in mensen (‘people’) en op een milieuverantwoorde wijze produceren waarbij duurzaamheid voorop staat (‘planet’). Deze mix zorgt voor een stabiele omzet en toegevoegde waarde.

In het geval van ‘planet’ kan gesteld worden dat elke onderneming daar in meer of mindere mate invloed op uitoefent, is het niet door de eigen productieprocessen dan wel door de inkoop van producten (zoals energie), de kantooromgeving en de logistiek (zoals vervoer).

Door het toepassen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 worden keuzes voor verbeteringen op basis van een goed inzicht in de milieubelasting onderbouwd. Het gevolg hiervan is dat duurzaamheid niet meer een als los zand aan elkaar hangende lijstje verbeteracties is.

Waar ondersteunen wij?

Het Dienstencentrum kan u op verschillende manieren ondersteunen.

  • ISO 14001: ISO 14001 is de internationale norm met eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Steeds meer klanten verwachten van hun leveranciers in de productieketen dat zij een duurzaamheidsbeleid voeren.
  • Maatschappelijk verantwoord Inkopen: is door de Rijksoverheid in het leven geroepen, omdat wij meer duurzaam moeten omgaan met alles wat wij doen en verbruiken. Duurzaam inkopen is eigenlijk heel simpel uit te leggen: op een zo duurzaam mogelijke manier uw spullen inkopen.
  • CO2-reductie: uw klanten gaan in toenemende mate vragen wat de CO2 waarde is van het product dat of de dienst die zij kopen. Dus ook van communicatieproducten. Door uw CO2 voetafdruk meetbaar te maken kunt u aantonen wat de milieu-impact van het bedrijf en het te produceren product is.
  • FSC® en PEFC: zowel PEFC als FSC® staan voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. Kernwaarden hierbij zijn: Behoud van het leefgebied van planten en dieren; Respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders; Hout oogsten en geld verdienen met behoud van het bos.
  • Opleiding Milieucoördinator  Zie opleidingen op de website van Stivako.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.