Mensen

Het grafimedia bedrijf heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bedrijven moeten zich onderscheiden om in een markt actief te kunnen zijn. De klanten en potentiële klanten ‘kopen’ bij een bedrijf om een bepaalde reden. Er moet toegevoegde waarde voor de klant.

Mensen vervullen in toenemende mate een sleutelrol. Iedere situatie vraagt weer andere competenties van de organisaties en haar medewerkers. De huidige tijd met zijn snelle veranderingen vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De kwaliteit van de mensen in het bedrijf maken het verschil tussen succesvol zijn of niet.

Waar ondersteunen wij?

Op het gebied van ‘Mensen’ kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen.

  • Onze juridische dienst helpt bedrijven op het gebied van juridische vraagstukken bijvoorbeeld bij reorganisaties en arbeidsconflicten;
  • P&O advies;
  • Arbeidsomstandigheden;
  • Het persoonlijkheidsassessment brengt de competenties van medewerkers middels een analyse in kaart. Hierdoor kan worden bepaald hoe iemand in het bedrijf kan worden ingezet om zo krachtig mogelijk te werken;
  • Wij bieden opleidingen voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen
  • We zijn actief op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid: hoe zorgt u er voor dat uw organisatie en medewerkers zo duurzaam mogelijk opereren en inzetbaar blijven?
  • Wij bieden daarnaast groepscertificering voor kleinere bedrijven.

Wilt u het integraal aanpakken dan kunnen wij samen met u route uitzetten naar het jaar waar we allemaal maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen: 2020.

MVO

Wil een onderneming competitief blijven dan zal zij nieuwe oplossingen moeten bieden op de gewijzigde klantbehoeften. Klanten veranderen continu en u moet als bedrijf kunnen reageren op deze veranderingen in eisen, wensen en behoeften. Heeft u uw antwoord klaar wanneer een klant een vraag stelt over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

MVO betekent namelijk niet dat een bedrijf ‘groen’ moet zijn en een muur vol certificaten heeft. MVO is het creëren van balans tussen People, Planet en Profit.

Wat kunt u verwachten?

Ons advies is concreet, praktisch toepasbaar, persoonlijk en op maat voor uw bedrijf. We inventariseren door middel van een gesprek uw behoeften en komen vervolgens met een uitgewerkt voorstel/offerte. Hierin staat precies uitgewerkt wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. 

Staf Zekerheid

Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Het maakt bij dit concept niet uit of het om financiële verbeteracties gaat (profit), duurzaam ondernemen (planet) of duurzame inzetbaarheid van mensen (people). Dit concept – gebaseerd op sectorspecifiek blauwdrukmateriaal - is toonaangevend door haar transparante en praktische aanpak. Hierdoor gaat het advies snel en doelgericht. Meer informatie? Klik hier!

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.