Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)

Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Dat is natuurlijk wat iedere werkgever verlangt van hun medewerkers. Maar hoe wordt daar over nagedacht? Wellicht gaan uw medewerkers op dit moment fluitend naar het werk, maar hoe lang houden zij dat (nog) vol? En gaan uw werknemers nu inderdaad fluitend naar hun werk? Investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid.

De inzet en betrokkenheid van de medewerkers is bittere noodzaak om het bedrijf draaiende en succesvol te houden. Wat namelijk vaak wordt vergeten is dat de winst van het bedrijf wordt gehaald uit de medewerkers! Reden genoeg om te luisteren naar de medewerkers. Dit kan door middel van dit medewerkertevredenheidsonderzoek.

Uit dit medewerkertevredenheidsonderzoek (kortweg MTO) komen de meningen, verwachtingen en oordelen van het personeel over een scala van factoren naar voren. Uit dit MTO komt het dagelijks werk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk en waardering (beloning) voor de medewerkers, het management en de organisatie aan bod.

Inhoud onderzoek (maatwerk)

Het MTO bestaat uit een anonieme enquête. Daarnaast zullen er een aantal verdiepingsinterviews worden afgenomen. Het aantal interviews is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren zal dit uiteraard in overleg met u worden besloten.

Meer informatie? Neem contact op met ons secretariaat voor een afspraak.