Medewerkers niet gemotiveerd?

Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Tachtig procent van de energie gaat zitten in 20% van de medewerkers. Misschien is het niet realistisch om van uw personeel de drive te verwachten die u zelf hebt, maar in ruil voor een salaris mag u op een goede inzet rekenen. Hoe gaat u om met niet gemotiveerde medewerkers?
Vraag medewerkers van een gemiddeld bedrijf waarom ze niet gemotiveerd zijn voor het werk en de kans is groot kans dat ze verwijzen naar een gebrek aan waardering. Niet gezien en erkend worden, leidt onherroepelijk tot een gebrek aan motivatie. Een andere oorzaak is het gebrek aan informatie en communicatie. Als personeelsleden niet weten waar ze aan toe zijn, waar het heen gaat met het bedrijf of als ze niet betrokken worden bij belangrijke beslissingen, daalt hun inzet.
Daarnaast denken wij vaak dat iedereen zich wil ontwikkelen en ontplooien in het werk. Dat is niet zo! Op zichzelf is daar niets mis mee. Zolang maar duidelijk blijft dat ondernemers en personeel een zakelijke deal hebben. Dat schept voor beide kanten verplichtingen. Een ondernemer moet zijn personeel daarop aanspreken. Motiveren is communiceren.
Een aantal adviezen om om te gaan met ongemotiveerd personeel:
 
• Wees duidelijk over de verwachtingen
Wat verwacht u van uw medewerkers? Leg het vast. Doet u dat niet, dan voedt dat de onzekerheid. En onzekerheid vertaalt zich naar gebrek aan motivatie. Formuleer kwantitatieve én kwalitatieve doelstellingen. Hoewel de eerste makkelijker zijn te formuleren, is het slim ook duidelijk te maken wat u verstaat onder bedrijfswaarden als 'klantgericht' of 'verantwoordelijkheid nemen'. Hoe duidelijker u bent over uw verwachtingen, hoe minder ruis er ontstaat.
 
• Bied inzicht in de bedrijfsvoering
Ondernemers zijn soms wat terughoudend om openheid te geven over de financiële bedrijfsvoering. Toch is het dé manier om te verklaren waarom u doet wat u doet. Door inzichten te delen, maakt u medewerkers medeverantwoordelijk voor het resultaat. Hoe gezond is uw bedrijf? Wat is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven? Wat kost het als een medewerker zich ziek meldt? Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf als een order niet op tijd klaar is? Geef openheid van zaken en laat zien hoe uw personeel kan meewerken aan een goed bedrijfsresultaat.
 
• Creëer een gezamenlijke bedrijfscultuur
Hoe gaan we om met elkaar en met onze klanten? U kunt omgangsvormen niet dwingend opleggen. Bespreek daarom samen met uw personeel hoe u met elkaar wilt samenwerken en welke waarden daarin belangrijk zijn. Als u gezamenlijk en in goed overleg spelregels opstelt, ontstaat een cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken op goed of afwijkend gedrag. Betrek uw personeel bij belangrijke bedrijfsbeslissingen als de aanschaf van machines, geef hen verantwoordelijkheid. Opereer niet vanuit een ivoren toren.
 
• Geef zelf het goede voorbeeld
Als ondernemer hebt u een voorbeeldfunctie. Verwacht u van uw personeel dat er wordt overgewerkt om een order af te maken? Steek dan zelf ook even de handen uit de mouwen. En toon begrip als iemand vanwege een privé-verplichting een andere keer wat later binnenkomt. Vindt u onderling respect belangrijk? Roddel dan zelf ook niet over klanten. Geef het goede voorbeeld.
 
• Ga tijdig in gesprek met de medewerker
Bespeurt u signalen die duiden op gebrek aan motivatie, wacht dan niet op het jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprek maar ga tijdig het gesprek aan. Benoem concreet wat u signaleert. Verschuil u niet alleen achter rationele argumenten maar laat ook uw gevoel spreken. Leg de bal eens terug: wat zou uw medewerker ervan vinden als hij in uw schoenen zou staan?
 
• Achterhaal de oorzaak
Loopt een medewerker er de kantjes vanaf? Onderzoek het waarom. We zijn snel geneigd om motivatieproblemen te duiden als 'niet willen'. Niet zelden hebben ze te maken 'niet weten' of 'niet kunnen'. Pas als u de oorzaak kent, kunt u adequaat reageren. Onwil pakt u hard aan met sancties. Is er sprake van onkunde of onwetendheid, zoek dan samen met uw personeel naar oplossingen.
 
• Neem afscheid als het moet
Komt u ondanks uw inspanningen niet op een lijn met een medewerker? Neem dan afscheid. Zie de (financiële) consequenties onder ogen. Blijft u maar doormodderen, dan is het risico aanwezig dat de betreffende medewerker anderen meesleept in zijn negativiteit. Dat is uiteindelijk veel desastreuzer.
 
Realiseer u dat de tijd die u besteedt aan medewerkers die problemen geven, ten koste gaat van collega's die wel naar behoren presteren. Die laatste groep is altijd nog het grootst. Heb oog voor de groep die het goed doet. Laat van u horen als u tevreden bent. Waardeer inzet van medewerkers en spreek dat uit.
 
   « Meer Nieuws...