Marktonderzoek op maat

U weet dat de eisen die uw klanten aan u stellen steeds veranderen. Dat u inspeelt op die veranderende eisen ligt voor de hand. Hoe u dat precies moet doen is minder vanzelfsprekend. Kennis van uw markten en alles wat daarom heen gebeurt is van groot belang om adequaat te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. 

Het Dienstencentrum heeft veel informatie in huis over een aantal grote standaardonderzoeken.

Als u een vraag heeft omtrent bepaalde marktinformatie kunnen wij in goed overleg kijken of het antwoord te vinden is in beschikbaar materiaal. Als dat niet of onvoldoende is, krijgt u een voorstel voor het uitvoeren van een individueel onderzoek. U ontvangt van ons een voorstel met hierin gespecificeerd wat wij kunnen doen, op welke termijn, hoeveel het kost en hoe u de informatie aangeleverd krijgt. De informatie is helder en compleet zodat u achteraf niet voor verrassingen staat.

Voorbeelden van individueel marktonderzoek

Onderzoeken die het Dienstencentrum voor u als individuele opdrachtgever kan doen zijn:

  • Klantentevredenheidsonderzoek
  • Onderzoek naar de regionale marktomvang in een bepaald segment
  • Onderzoek naar de regionale economische ontwikkeling specifiek gericht op de mogelijkheden van een bepaalde onderneming
  • Trendontwikkelingen

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.