Leren van Elkaar: Samen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijven promoten steeds vaker over hun 'MVO-status', waaronder de genomen maatregelen om hun maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen, het beleid ten aanzien van MVO en de MVO-doelen en resultaten die zijn bereikt.
Heeft u uw MVO-beleid al geformaliseerd en kunt u uw 'MVO-status' aantonen? Enerzijds omdat u zelf gemotiveerd bent, anderzijds omdat uw omgeving hierin geïnteresseerd is of eisen gaat stellen.
Wij gaan met u aan de slag om uw MVO-activiteiten te structureren. Samen met bedrijven uit de branche gaan we praktisch aan de slag met uitleg en ‘huiswerk-opdrachten’ en werken we samen aan het opzetten van een vaste structuur. Hierbij maken we onder andere gebruik van de ISO 26000-richtlijn en de NEN Zelfverklaring. Uw MVO-systeem is na de ‘Leren van Elkaar’ sessies en de nodige eigen inspanningen klaar voor MVO Niveau 1 certificering. Zo kunt u uw ontwikkeling inzichtelijk maken voor al uw stakeholders.
'Leren van Elkaar - MVO' bestaat uit 5 bijeenkomsten, met uitleg en huiswerkopdrachten. Aan het begin van iedere sessie worden de uitgewerkte opdrachten met elkaar gedeeld en besproken en volgt een nieuwe thema. De (ruwe) indeling voor de bijeenkomsten is als volgt:
 
1.  Stakeholders + Kernonderwerp Behoorlijk Bestuur;
2.  Kernonderwerpen Mensenrechten + Eerlijk zaken doen;
3.  Kernonderwerpen Arbeidsomstandigheden + Milieu;
4.  Kernonderwerpen Consumenten belangen + Maatschappelijke Betrokkenheid;
5.  Opstellen van een MVO Handboek + Verankeren in een management systeem + doorspreken intern audit rapport + openstaande punt.

Kosten

De kosten voor de werksessies bedragen € 250,- per deelnemer/per sessie.
Middels dit inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor de 'Leren van Elkaar - MVO' bijeenkomsten. U kunt het door u ingevulde pdf-inschrijfformulier mailen naar info@dienstencentrum.com. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij de eerste bijeenkomst plannen. Wij streven ernaar om te starten eind januari 2017.
 

Uw 'MVO-status' formaliseren?

Kies voor MVO groepscertificering (bedrijf tot 25 werkzame personen):
Na de 5 sessies hebben we de benodigde documenten ontwikkeld voor niveau 1 en kan een MVO groepsaudit uitgevoerd worden.  
 
De audit is natuurlijk wel bedrijfsspecifiek en iedereen dient de bedrijfseigen documenten en inhoud aan te kunnen tonen. Heeft u deelgenomen aan de sessie, dan betaalt u voor de audit geen € 2.795,- maar € 995,-.
Heeft u meer dan 25 werkzame personen, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat van het Dienstencentrum. Zij zullen dan één van onze adviseurs langs sturen om de details te bespreken, uiteraard geheel vrijblijvend.
 
 
   « Meer Nieuws...