Lean Grafimedia 

Het Lean Grafimedia project beoogt het ontwikkelen van een nieuw en innovatief business model voor grafische bedrijven om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van klanten betreft kwaliteit, snelle doorlooptijden en lage prijzen. Het LEAN principe biedt een uitstekende uitvalsbasis. Het is een uitgebreide zakelijke filosofie die zich richt op de gehele waardeketen in bedrijven met als resultaat: zowel de productie als de verkoopprocessen te optimaliseren.

Aanleiding

Ondernemers in de Grafimedia zien hun wereld ingrijpend veranderen: goedkope buitenlandse concurrentie rukt op, en digitale media en internet knabbelen aan de positie van ‘het gedrukte woord’. De branche moet slagvaardig innoveren, terwijl ze onder grote prijsdruk staat en steeds veeleisender klanten steeds kortere doorlooptijden verwachten. Individuele ondernemers zien zich geconfronteerd met moeilijke strategische beslissingen. Een volledig nieuw en innovatief productiemodel lijkt nodig voor grafimediabedrijven om zich te kunnen redden in nieuwe situaties. 
Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden hebben een tiental MKB-bedrijven uit de grafimedia branche de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd om gezamenlijk een nieuw en innovatief businessmodel te ontwikkelen.

Doelstelling

De centrale vragen zijn:

  • Hoe kunnen MKB-bedrijven in de grafimedia branche hun onderneming- en innovatiestrategie verbeteren om daardoor toekomstbestendig te worden?
  • Hoe kunnen de inzichten uit LEAN ingezet worden om deze oplossingen te genereren in de vorm van nieuwe businessconcepten en procesinrichting?

De LEAN-systematiek richt zich op het procesmanagement. De hele waardestroom in bedrijven wordt daarbij geanalyseerd. Daarmee worden zowel productieprocessen als voorbereidings- en verkoopprocessen geoptimaliseerd. Per deelnemend bedrijf wordt er een deelproject gestart onder begeleiding van docenten en lector van de HAN en adviseurs van het Dienstencentrum.
De eerste fase van dit project is erop gericht om de problemen in de branche uitgebreid in kaart te brengen. Op basis daarvan zal een implementatiemodel voor LEAN worden ontwikkeld voor toepassing binnen de MRE-branche (Media, Reclame en Entertainment, waartoe de Grafimedia behoort).

Resultaten

Het project heeft ingezet op de volgende resultaten: 

  • De participerende bedrijven ondersteunen in de ontwikkeling van hun strategische marketing en innovatiekracht, waardoor de bedrijven daadkrachtiger kunnen acteren binnen een markt met een snel veranderende en moeilijk te voorspellen klantvraag.
  • Het productieproces van de ondernemingen stroomlijnen, waardoor het aantal faalmomenten afneemt, de doorlooptijd wordt verkort en beter kan worden gereageerd op de grote variëteit in de klantvraag.
  • Voor de bedrijfstak én voor het onderwijs komt veel kennis beschikbaar op het gebied van strategische procesverbetering en marketing. Daadkrachtiger optreden op basis van strategische keuzes zal bij de bedrijven leiden tot betere resultaten. Bedrijven kunnen elkaar stimuleren, waardoor de bedrijfstak in zijn geheel beter tot zijn recht komt.