Proces analyses met Kwaliteit en Lean

Ieder bedrijf wil een optimale balans tussen kwaliteit, prijs en inspanningen. Hiervoor moet het bedrijf efficiënt werken, onnodige kosten voorkomen, en zo optimaal mogelijk inzetten van mens en machine. In Japan, Amerika en bij multinationals noemen ze dit LEAN. In Europa en specifiek bij de grafische industrie worden steeds vaker aspecten van Lean en kwaliteitsmanagement geïmplementeerd om inzicht te krijgen in de werkelijke prestaties van het bedrijf of van afdelingen. Op het gebied van kwaliteitsmanagement is ISO 9001 de meest bekende en het meest vereist door klanten.

De aanpak van het Dienstencentrum

Wij kunnen u adviseren, ondersteunen en implementeren van Kwaliteitsmanagement systemen en met de LEAN aanpak.

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement is jaren geleden op maat ontwikkeld voor de grafische industrie en doorontwikkeld voor de creatieve industrie. Adviseurs met branche ervaring ondersteunen bedrijven bij het analyseren van de kwaliteitsaspecten, het implementeren van een kwaliteitsmanagement systeem en het controleren van het bedrijfseigen kwaliteitsmanagementsysteem. Na de controle is (groeps)certificatie mogelijk. Voor kwaliteitsmanagement wordt gebruik gemaakt van blauwdrukmateriaal, waar een bedrijf zelfstandig mee aan de slag kan gaan, of samen met een adviseur de vertaling maakt naar de bedrijfseigen situatie. Meer informatie....

LEAN

Naast kwaliteitsmanagement heeft het Dienstencentrum samen met Europese partners praktische tools ontwikkeld om met Lean aan de slag te gaan. Geen oneindige theorieën, maar een praktische aanpak. Lean is het vermogen om ‘meer te bereiken met minder’. De Lean filosofie richt zich op het vergroten van de klantwaarde, met minder inspanning, minder fouten, minder materiaal, kleinere voorraden, minder energie en minder tijd en ruimte. Een bedrijf moet voorbereid zijn op het verzamelen van feitelijke data uit het management informatie systeem. De meeste Lean tools zijn namelijk gebaseerd op het analyseren van de werkelijke prestatie en daar actie op nemen. Meten = weten. Lean-advies bestaat uit kleine deelprojecten, te weten:

  • Lean Game: bewustwording voor medewerkers en management over een productie proces
  • Value Stream Mapping: Vaststellen van de orderstroom van het primaire proces op basis van data
  • 5S: Het opruimen en indelen van een specifieke werkplek om efficiënt te kunnen werken
  • 7 verspillingen: Analyse van de verspillingen binnen het bedrijf door het maken van foto’s
  • Dashboards en KPI’s: Inzicht hebben in de prestaties van verschillende processen

Meer weten over de mogelijkheden van Lean en de Lean-deelprojecten? Klik hier of maak een afspraak met een adviseur voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Een Lean-project gaat tenslotte pas slagen als alle betrokken partijen open staan voor de veranderingen.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.