Groepscertificaat Kwaliteit

Kwaliteit is niets meer en niets minder dan voldoen aan de verwachtingen van de klant, waarbij de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. Ondernemingen die de bijvoorbeeld de voordelen inzien van het structureel verbeteren van hun orderstroom (ISO 9001) en procesbeheersing ( ISO 12647), zullen bij uitstek een kwaliteitzorgsysteem willen invoeren. Het grote voordeel van een kwaliteitzorgsysteem is dat de organisatie actief gaat sturen op het terugdringen van faalkosten. Faalkosten zullen er altijd zijn (fouten maken is menselijk), maar meer dan 2% van de omzet zou een goed ondernemer zich niet mogen permitteren. Helaas komen binnen de bedrijven nog steeds faalkostenpercentages voor van 7%, terwijl door het doorvoeren van relatief eenvoudige verbeteringen deze teruggedrongen kunnen worden met zo’n 3%.

Voor groepscertificering geldt 1 – 25 FTE (uitgezonderd van FSC® met een maximum van 15 FTE). Het concept groepscertificering is voor veel bedrijven een uitkomst, door de balans tussen advies, blauwdrukmateriaal, bedrijfseigen inspanningen en kosten én certificering. Naast bedrijven tot 25 FTE, kiezen ook bedrijven met meer dan 25 FTE graag voor het concept. Om deze reden is het concept uitgebreid met MKB-zekerheidscertificering. Bedrijven die deelnemen aan het MKB-zekerheidscertificaat vallen theoretisch onder het groepscertificaat, maken gebruik van het zelfde blauwdrukmateriaal en worden jaarlijks door de adviseur beoordeeld tijdens een interne audit. Het verschil tussen groepscertificering en MKB-zekerheidscertificering is dat groepsleden krijgen een externe audit op basis van een steekproef en bedrijven met een MKB-zekerheidscertificaat krijgen jaarlijks een externe audit.

ISO 9001 - Kwaliteitzorgsysteem

Een kwaliteitzorgsysteem brengt structuur aan in het continue blijven streven naar een betere kwaliteit en naar betere en efficiëntere organisatie. Iedereen stelt eisen aan de kwaliteit. Sommige van die eisen kunnen zijn geborgd middels een systeem. Wereldwijd hebben we via de ISO-organisatie afspraken gemaakt hoe kwaliteit geborgd kan worden. Het systeem om kwaliteitzorg te borgen is ISO 9001. Kwaliteitzorg is een managementsysteem om de kwaliteit binnen een bedrijf vast te leggen en structureel te verbeteren.

In de ISO 9001 norm worden vijf pijlers van een kwaliteitszorgsysteem beschreven. De pijlers voor ISO 9001 zijn naast het hebben en hanteren van een management systeem, directieverantwoordelijkheden, management van middelen, realiseren van het product en meting, analyse en verbetering.

ISO 12647 - COLORMANAGEMENT

De ISO 12647-norm (ook wel Certified Offset genoemd) wordt binnen de grafimediabranche gezien als de belangrijkste drukstandaard voor drukkerijen. Het is de processtandaard die beschrijft hoe drukwerk vervaardigd moet worden, volgens welke specificaties en binnen welke toleranties. Elke druktechniek heeft zijn eigen bijzonderheden die in de verschillende delen van ISO 12647 zijn beschreven. Op deze manier ontstaat kleurconsistentie, ongeacht welke techniek gebruikt wordt, welke drukker het drukt of op welke machine er geproduceerd wordt. Met het invoeren van deze standaard is een meer professionele branche ontstaan en zijn de producenten veel meer in staat om aan de kwaliteitseisen van de klant te voldoen.


Ten behoeve van de diverse druktechnieken bestaan er in totaal 7 ISO-standaarden, te weten:

  • ISO 12647-1: Algemene procescontrole voor drukwerk;
  • ISO 12647-2: Vellenoffset en heatset rotatie;
  • ISO 12647-3: Coldset (krantendruk);
  • ISO 12647-4: Diepdruk (illustratie en verpakking);
  • ISO 12647-5: Zeefdruk drukken;
  • ISO 12647-6: Flexografische hoogdruk;
  • ISO 12647-7: Digitale kleurproeven.

Ondersteuning

De adviseurs van het Dienstencentrum kunnen u helpen bij het opzetten en onderhouden van een ISO 9001 of ISO 12647 systeem zodat u structureel verbetering kunt blijven doorvoeren en klaar bent voor eventuele certificering. Ook kunnen onze adviseurs u helpen de koppeling te maken met andere systemen of tools zoals Lean Manufacturing.