Krijgt verdwenen werknemer transitie vergoeding?

Een werknemer verdwijnt van de aardbodem: wat te doen als werkgever? Ontslaan? En heeft zo iemand dan nog recht op een ‘transitievergoeding’? De rechter heeft geoordeeld en dat viel niet mee voor de werkgever.
Stel, u heeft sinds vier jaar een werknemer in dienst, die op zich altijd goed heeft gefunctioneerd, maar die opeens niet meer op het werk verschijnt. Het laatste dat u van deze werknemer heeft vernomen, is dat hij twee dagen in het ziekenhuis is opgenomen geweest en dat hij via sms heeft laten weten de week erna er weer te zullen zijn. Echter, de werknemer komt niet opdagen. Hij laat niets van zich horen en het lukt u ook niet om met hem in contact te komen. U heeft daartoe diverse pogingen ondernomen, maar tevergeefs. Ook op uw brief waarin u aankondigt geen loon meer te zullen betalen, komt geen reactie. Inmiddels betaalt u al enkele maanden geen loon. Nu wilt u op deze arbeidsplaats wel eens een ander definitief kunnen aanstellen en wilt u dan ook dat het dienstverband met deze werknemer tot een einde komt.

Ontbinden?

Een dergelijke situatie is Binderij Y overkomen. Zij heeft de rechter verzocht om het dienstverband te ontbinden. Zij is van mening dat niet van haar kan worden gevergd om het dienstverband, dat al geruime tijd feitelijk een lege huls is, nog langer te laten voortduren. Binderij Y is van mening dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten door haar niet van de reden van het niet-verschijnen op de hoogte te stellen. Bovendien is Binderij Y van mening dat aan de werknemer geen transitievergoeding toekomt, omdat zijn handelwijze zelfs als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan worden aangemerkt.

Rechtszitting

Er vindt een zitting plaats, waar de werknemer ook weer niet is verschenen. De werknemer lijkt inmiddels volledig van de aardbodem verdwenen. Door zijn familie is hij zelfs als vermist opgegeven. De rechter oordeelt dat uit de door Binderij Y gestelde feiten en omstandigheden niet kan worden afgeleid dat de werknemer van zijn niet-verschijnen een verwijt kan worden gemaakt. Ook kan niet worden vastgesteld dat hem kan worden verweten dat hij Binderij Y niet over zijn situatie heeft geïnformeerd. Het moge zo zijn dat de werknemer jegens Binderij Y gehouden was om niet zonder goede grond van het werk weg te blijven en haar over de reden van zijn niet-verschijnen in te lichten, maar in dit geval kan niet worden vastgesteld wat hiervan de reden was. Daarom kan niet worden aangenomen dat hem een verwijt kan worden gemaakt.

Ernstig verwijt?

Wel vindt de rechter dat de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. Van Binderij Y kan in redelijkheid niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Nu er al geruime tijd geen invulling aan de arbeidsovereenkomst kan worden gegeven, heeft Binderij Y er een gerechtvaardigd belang bij dat het dienstverband met de werknemer ook formeel wordt beëindigd. De rechter kent daarbij bovendien de transitievergoeding toe. Alleen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is de transitievergoeding niet aan de orde. Nu Binderij Y in het ongewisse verkeert over de reden van niet-verschijnen kan niet worden vastgesteld dat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Binderij Y is dus gewoon de transitievergoeding verschuldigd.

Geld reserveren!

De vraag is echter of Binderij Y de transitievergoeding in de praktijk ook echt zal moeten betalen. De werknemer heeft gedurende drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd de tijd om aanspraak te maken op de transitievergoeding. Nu de werknemer al maanden van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen, lijkt de kans niet zo groot dat hij nu opeens opduikt en binnen de gestelde drie maanden de transitievergoeding zal opeisen. Maar goed, Binderij Y doet er goed aan om het bedrag te reserveren voor het geval de werknemer toch opeens opduikt.

 

 
   « Meer Nieuws...